W kilku ostatnich kilku latach dokonał się znaczący postęp terapeutyczny, który zmienił podejście do leczenia. Uwzględnia on holistyczne spojrzenie na pacjenta, obejmując wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na poprawę jakości życia chorego. Żywienie odpowiednią dietą w czasie choroby nowotworowej pozwala poprawić jakość życia osoby chorej i wspomóc w walce z chorobą.1, 2

Obecnie wyróżniamy ponad 100 różnych rodzajów nowotworów. Przyczyną ich powstawania jest niekontrolowane namnażanie się nieprawidłowych komórek, które po pewnym czasie nabywają zdolności do naciekania innych tkanek.3

Wg danych szacunkowych w 2012r. rozpoznano około 14,1 miliona nowych przypadków chorób nowotworowych. Na podstawie danych nt. częstości występowania raka z 2012r. wykazano, że w ostatnich pięciu latach chorobę rozpoznano u 32,6 miliona osób (powyżej 15 rż.).4

Obecnie, dzięki wczesnemu rozpoznawaniu i diagnozowaniu oraz nowym metodom leczenia, milionom chorym na raka pacjentom można pomóc w poprawie jakości życia w trakcie trwania choroby oraz wspomóc w walce z chorobą.1

Nowe podejście terapeutyczne uwzględnia prowadzenie zdrowego trybu życia, na który składają się ćwiczenia, odpowiednia ilość snu, niepalenie tytoniu, radzenie sobie ze stresem oraz zdrowa, bogata w substancje odżywcze dieta.2Dobry stan odżywienia może pomóc w tolerancji leczenia przeciwnowotworowego.

W portfolio Nestlé Health Science posiadamy produkty opracowane specjalnie z myślą o potrzebach żywieniowych pacjentów chorych onkologicznie aby pomóc im przetrwać leczenie przeciwnowotworowe.

produkty Resource

wsparcie żywieniowe w chorobie

Źródła:
1. ttp://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002048-pdf.pdf.
2. http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/mindbodyandspirit/holistic-medicine.
3. http://www.cancer.gov/cancertopics/cancerlibrary/what-is-cancer.
4. http://www.cancer.gov/cancertopics/cancerlibrary/what-is-cancer.
5. http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2013/pdfs/pr223_E.pdf.
6. http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nutrition/HealthProfessional/page4.