Regulamin

 

Regulamin Apteki Internetowej Lekosfera

Obowiązuje od 25.05.2018

Apteka internetowa Lekosfera, działająca pod adresem http://lekosfera.pl, obsługiwana jest przez tradycyjną Aptekę DGA17 znajdującą się we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 95, posiadającą zezwolenie nr WIIF.WR.I - 4000/27/zezw./40/06 na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydane w dniu 22.05.2006 przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu. Apteka DGA17 należy do Dolnośląskiej Grupy Aptecznej S.A. (zwana dalej Spółką) z siedzibą przy ul. Czeremchowej 6 (53-009) we Wrocławiu; o numerze NIP: 899-24-24-491, REGON: 932692054; zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej w VI Wydziale Gospodarczym po nr KRS: 0000402636; Kapitał zakładowy: 500.000,00 PLN w całości opłacony.

 

Słowniczek pojęć występujących w Regulaminie

Apteka internetowa – zwana dalej „Apteką” - sklep internetowy działający pod adresem http://lekosfera.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Apteka skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupów w Aptece, posiadająca konto Klienta;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności apteki, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayByNet lub innych systemów płatności on- line;

Punkt Odbioru Lekosfera - punkt prowadzony przez DGA., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Aptekę, w zał. nr 1 lista punktów i ich godz. otwarcia.

 

§ 1. Postanowienia Ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa szczegółowe warunki zamówienia i sprzedaży za pośrednictwem witryny internetowej lekosfera.pl, zwanej dalej "Witryną”, którą obsługuje i zarządza Spółka.

2. W każdym przypadku, przed skorzystaniem z usług zaoferowanych w Witrynie, Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie potwierdzić ten fakt i akceptację postanowień Regulaminu.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie. Każda taka zmiana Regulaminu będzie wyraźnie zasygnalizowana w Witrynie.

4. Spółka jest odpowiedzialna za prowadzenie Apteki internetowej oraz realizację złożonych w niej zamówień.

5. Spółka, w Aptece internetowej, prowadzi sprzedaż produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i nabytych od uprawnionych podmiotów. Produkty oferowane przez Aptekę są oryginalne i mają oryginalne opakowania jednostkowe. Apteka prowadzi sprzedaż wyłącznie produktów dostępnych bez recepty i niewymagających szczególnych warunków przechowywania.

6. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany oferty zamieszczonej w Aptece w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia.

7. Produkty umieszczone w kategorii "Promocja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

8. Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych produktów, niewłaściwą interpretację dołączonych do nich ulotek informacyjnych, a także za udostępnienie ich osobom trzecim oraz osobom do tego nieuprawnionym lub niepełnoletnim.

§ 2. Złożenie zamówienia. Ceny i płatności.

1. W celu złożenia zamówienia w Aptece Klient jest zobowiązany poprawnie wypełnić elektroniczny formularz zamówienia (zwany dalej formularzem) z podaniem adresu e-mail, zamieszczony na stronie internetowej lekosfera.pl. Przesłanie wypełnionego formularza na adres Apteki oznacza, że Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Apteka nie przyjmuje zamówień składanych w inny sposób niż określony w zdaniu powyżej.

2. Po złożeniu zamówienia określonego w pkt 1. Klient otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail podany podczas rejestracji. Potwierdzenie to jest odpowiedzią automatyczną i oznacza, że formularz zamówienia został wypełniony poprawnie. Każde złożone zamówienie ma domyślny status „oczekujące”. Jeśli wystąpią przeszkody w realizacji zamówienia, szczególnie te, o których mowa w § 3 pkt. 10, Apteka poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

3. Na pełen koszt zamówienia składa się wartość zamówionych produktów oraz opłata za dostawę zgodnie z cennikiem wg zasad określonych w §3 pkt 4-5.

4. Apteka określa, że za zamówienie Klient wnosi należną kwotę w postaci: a) przelewu na konto Apteki w banku Raiffeisen Bank Polska S.A., nr konta : 02 1750 1064 0000 0000 1369 6136; b) rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayByNet (informacje dostępne na stronie www.paybynet.pl); c) płatności przy odbiorze (wysyłka za pobraniem).

5. Jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia Apteka nie otrzyma przelewu za złożone zamówienie (w przypadku form płatności określonych w pkt. 4 lit. a) i b)), zostanie ono anulowane.

6. Ceny wszystkich produktów dostępnych w Aptece są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich. Do ceny tej zostanie doliczona opłata za dostawę wg obowiązującego cennika (wskazanego w §3 pkt 4-5 regulaminu).

7. Wiążąca dla obu stron – Apteki i Klienta – jest cena podana przy produkcie przed potwierdzeniem złożonego przez Klienta zamówienia

8. Standardowo do przesyłki z zamówionymi produktami dołączany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta Apteka wystawia fakturę VAT na zakupione produkty.

9. Zamówienia na produkty dostępne w Aptece można składać codziennie przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.

10. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.14:00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, będą rozpatrywane od godz. 8:00 następnego dnia roboczego. Ich realizacja odbędzie się zgodnie z zapisem § 3 pkt. 1.

11. W przypadku płatności za zamówienia składane spoza Polski, koszty prowizji bankowych i wszelkich innych opłat związanych z wykonaniem zapłaty za zamówienie obciążają Klienta.

Wysokość opłat którą zobowiązany jest ponieść Klient zostanie podana podczas rozpoczęcia składania zamówienia przez Klienta i będzie uzależniona od cennika opłat operatorów świadczących te usługi.

Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, dla którego Klient wskazał Aptekę jako ponoszącego koszty w/wym. prowizji i opłat. W takim przypadku Apteka zwróci Klientowi zaksięgowaną na swoim rachunku kwotę za przedmiotowe zamówienie, pomniejszoną o koszty wszelkich prowizji i opłat, jakie poniosła w związku z dokonaniem tego zwrotu. Zwrot kwoty określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto, z którego wpłata została wykonana lub na adres nadawcy w przypadku opłat wnoszonych w inny sposób niż przelew bankowy.

§ 3 Realizacja zamówień, wysyłki.

1. Realizacja zamówienia odbywa się wyłącznie po zaksięgowaniu przelewu dotyczącego zamówienia, o którym mowa w § 2 pkt. 4, o ile Klient nie wybrał opcji płatności za pobraniem lub odbiór osobisty w Punkcie Odbioru. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby składającej zamówienie.

2. Apteka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia w przypadku podania błędnego lub uniemożliwiającego identyfikację do konkretnego zamówienia tytułu przelewu, a szczególnie w przypadku braku lub podania błędnego numeru zamówienia.

3. Zamówienia realizowane są (przesyłki opuszczają siedzibę Apteki) w ciągu 4 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu, o którym mowa w § 2 pkt.

4. Apteka zastrzega sobie prawo do wydłużenia do 14 dni roboczych czasu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie, w szczególności z powodu chwilowej niedostępności produktu. Apteka dołoży jednak wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był możliwie jak najkrótszy. Czas realizacji przesyłki wynosi: a) do 48 godzin roboczych dla przesyłek realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej; b) do 6 dni roboczych dla przesyłek realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. O wydłużonym terminie realizacji Klient zostanie poinformowany indywidualnie.

5. Apteka realizuje zamówienia na terenie Polski i do innych krajów.

Przesyłki na terenie Polski dostarczane są w formie paczek priorytetowych lub listów poleconych priorytetowych za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz w formie przesyłek kurierskich za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Sposób dostawy przesyłki określa Klient, zaznaczając na formularzu odpowiednie okienko. Wszystkie wysyłane zamówienia są rejestrowane. Apteka nie wysyła paczek ekonomicznych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy każdorazowo są wskazane przy składaniu zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

Przesyłki do innych krajów dostarczane są w formie paczek lub listów poleconych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wysyłka zamówienia za granicę wymaga uprzedniego kontaktu ze Sklepem w celu oszacowania kosztów transportu (które uzależnione są od masy przesyłki oraz kraju docelowego) i przybliżonego czasu dostawy. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia z wysyłką za granicę, w tym warunków i kosztów wysyłki, Sklep wyśle do Klienta w formie wiadomości email. Akceptacja przez Klienta całości warunków i kosztów zamówienia stanowi moment zawarcia umowy. Ponieważ nie istnieje mozliwość wysłania za granicę przesyłki za pobraniem, zamówienie takie winno zostać opłacone przez Klienta z góry przelewem lub za pomocą e-płatności (PayBynet, Dotpay).

6. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy na terenie Polski dostępna jest na stronach pomocy w sekcji cennik dostaw.

7. W przypadku przesyłek realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, kurier może skontaktować się z Klientem w celu uzgodnienia dogodnego terminu dostawy przesyłki, dlatego Klient jest proszony o podanie numeru telefonu do kontaktu.

8. W przypadku zamówień składanych z opcją "odbiór osobisty", o ile Klient nie wybrał zapłaty przy odbiorze, zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu zapłaty za zamawiane produkty. O terminie odbioru zamówienia Klient jest powiadamiany poprzez wyslanie e-maila na adres podany w trakcie rejestracji.

9. Apteka realizuje także zamówienia, dla których Klient może określić innego niż siebie odbiorcę i/lub inny adres dostawy. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy wypełniając formularz zamówienia, skorzystać z opcji „Zmień dane” i wpisać odpowiednie informacje w polu „adres dostawy”.

10. Termin realizacji zamówienia zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu to ten, w którym została nadana przesyłka stosownie do pkt 3. Każdorazowo Klient jest informowany o tym poprzez wysłanie e-maila na adres podany w trakcie rejestracji.

11. Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach, gdy:
a) Klient nie dokonał płatności, o której mowa w § 2 pkt. 4 lit.a) i b);
b) Klient podał w formularzu błędne lub niekompletne dane;
c) wystąpiły przeszkody w realizacji zamówienia z winy podmiotów niezależnych od Apteki (w tym hurtowni, dystrybutora lub dostawcy);
d) produkt został wycofany w obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub innego odpowiedzialnego podmiotu;
e) produkt nie jest dostępny w Aptece w chwili złożenia zamówienia;
f) Klient nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu;
g) zachodzi obawa, że wydanie produktu leczniczego może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta stosownie do obowiązujących przepisów;
h) historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność klienta;
i) w wypadku podejrzenia zamiaru użycia niezgodnego z zaleceniami producenta, praktyką farmaceutyczną itp.
We wszystkich przypadkach odmowy realizacji wszelkie świadczenia pieniężne wniesione przez Klienta zostaną zwrócone.

12. Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami dostarczenia przesyłki, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DGA, gdy: a) zamówienie nie zostało zrealizowane z winy Klienta, polegającej na podaniu przez niego błędnych danych adresowych, w tym kodu pocztowego; b) Klient bezzasadnie odmówił przyjęcia przesyłki.

13. W przypadku, gdy produkty znajdujące się w przesyłce z zamówieniem, wskutek bezskutecznej próby ich dostarczenia do Klienta nie będą nadawały się do ponownej sprzedaży, Apteka zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta – poza kosztami określonymi w § 3 pkt. 4 – także wartością tych produktów.

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy.

1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Dolnośląską Grupę Apteczną S.A. (Lekosfera), 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 95, tel. 71 782 10 84, fax 71 782 10 87, email apteka@lekosfera.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe: formularz-odstapienia-od-umowy-lekosfera.pdf [64 KB].

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Wszystkie zwroty towaru należy wysyłać na adres: Dolnośląska Grupa Apteczna S.A. (Lekosfera), 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 95.

9. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami.

10. Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego.

§ 5 Reklamacje.

1. W celu ustalenia procedury postępowania reklamacje należy składać poprzez formularz kontaktowy. W wiadomości należy podać:

  • numer zamówienia,

  • dokładny opis problemu,

  • proponowaną formę jego rozwiązania.

2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz pisemną informację o przyczynie reklamacji. Apteka nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Aptekę przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Apteka zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne towary. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Apteka internetowa zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronach Apteki internetowej wynikające z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

5. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki podczas odbioru, czy nie nosi widocznych śladów uszkodzenia. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Klient winien sprawdzić przesyłkę przy osobie doręczycielu przesyłki. Gdy przedmiot okaże się uszkodzony Klient powinien napisać razem z doręczycielem protokół uszkodzenia przesyłki. Klient o tym fakcie powinien poinformować Aptekę w terminie do 24 godzin od zaistniałej sytuacji w formie pisemnej na adres firmy lub drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru podczas transportu będą rozpatrywane jedynie podczas zastosowania się do powyższych reguł oraz po przedstawieniu protokołu uszkodzenia podpisanego przez osobę dostarczającą przesyłkę.

6. Reklamacje dotyczące niezgodności przesłanego towaru ze złożonym zamówieniem Apteka rozpatruje na podstawie zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy.

7. W przypadku, gdy Klient nie otrzyma przesyłki z winy leżącej po stronie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Aptekę, która składa reklamację u odpowiedniego przewoźnika, zgodnie z procedurami u niego obowiązującymi.

8. W przypadku uznania reklamacji (towar uszkodzony, niezgodny z zamówieniem, przeterminowany itp.) nastąpi jego wymiana na pozbawiony wad lub w przypadku braku możliwości wymiany zwrot zapłaty na konto bankowe Klienta w czasie do 14 dni. Koszty przesyłki z reklamowanym towarem ponosi Klient.

9. Stosownie do rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013  r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Apteka informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr udostępniona  jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 6 Rezygnacja z zamówienia.

1. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 24 godzin od chwili jego złożenia. Informację o rezygnacji należy przesłać na adres e-mail Apteki, z podaniem numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie. Apteka zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzania lub odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.

2. W takim przypadku, o ile Klient dokonał już zapłaty za złożone zamówienie, otrzyma on zwrot należności wpłaconej za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy, pomniejszonej o: a) wartość prowizji poniesionej przez Aptekę za wykonanie przelewu na konto Klienta – w przypadku dokonania zapłaty za zamówienie na konto Apteki; b) sumę wartości prowizji poniesionej przez Aptekę za obsługę płatności dokonanej przez Klienta za pomocą karty płatniczej oraz wartości prowizji poniesionej przez Aptekę za wykonanie przelewu na konto Klienta.

3. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z odbioru przesyłki i zwróci ją do Apteki, Apteka zwróci Klientowi należność, jaką poniósł on wyłącznie za zamówiony towar, pomniejszoną o wartość nadania zwrotnej przesyłki do Apteki oraz o koszty określone § 6 pkt. 2 a) i b).

§ 7 Polityka prywatności.

Niniejszym informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląska Grupa Apteczna S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czeremchowa 6; 53-009 Wrocław. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000402636. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Administrator”)

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach: a) sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) wysyłki informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
e) w przypadku zapytania za pomocą formularza kontaktowego - udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu sprzedaży oferowanych towarów do której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu oraz realizacji powyższych celów.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty hostingowe oraz inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora.

5. Od dnia 25 maja 2018 r. możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych działającym u Administratora, pod adresem e-mail: iod@lekosfera.eu

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zakupu towaru, a także po tym okresie, na czas zgodny z przepisami prawa, a także w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora oraz na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu cofnięcia zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
b) wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

9. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

§ 8 Postanowienia końcowe.

1. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej Apteki Internetowej. Spółka dokłada wszelkich starań, aby opisy i skład umieszczonych w aptece internetowej produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i skład produktów) prezentowane na witrynie internetowej apteki w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie § 4 Regulaminu.

2. Zdjęcia wykonane przez Aptekę są chronione prawem autorskim, zgodnie z Ustawą z dn. 14 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r, Nr 90 poz. 631). Apteka nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie zdjęć czy informacji zawartych na stronach Apteki.

3. Apteka zobowiązuje się do prowadzenia infolinii pod nr tel. 71 782 10 80 w godzinach pracy Apteki oraz przez 2 godziny po ustalonych godzinach dostaw w zakresie jakości i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego.

4. Apteka zastrzega sobie prawo do wycofania w dowolnym czasie ze sprzedaży wybranych produktów, na pewien okres lub na stałe, bez podania przyczyny.

5. Informacje o produkcie: właściwości, działanie, rodzaj i wielkość opakowania zamieszczone są na podstawie danych producenta lub dystrybutora. Opisy do produktów oferowanych w aptece internetowej Lekosfera służą wyłącznie celom informacyjnym oraz do identyfikacji produktów i mogą posiadać formę skróconego opisu. Przed użyciem produktu zawsze należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

6. Żaden z produktów zakupionych w aptece, jak również opakowania czy drobne elementy wchodzące np. w skład zestawów promocyjnych nie powinny znaleźć się w rękach dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

7. Wszelkie znaki towarowe, nazwy zastrzeżone są prawną własnością ich właścicieli stosownie do odpowiednich praw posiadanych przez te firmy. Na witrynie zostały one użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktów.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2013r. poz.1422), a także Ustawy 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne ( t.j. Dz. U. z 2008r. nr 45, poz.271 ze zm.).

10. Wszystkie uwagi można kierować poprzez formularz kontaktowy.