ALLERGODIL, 1 mg/ml (0,1%), aerozol do nosa, roztwór 10 ml

31.12 zł

Producent: MEDA Pharma

Dostępność: Produkt dostępny

Cena: 31.12 zł

Koszty dostawy:

  • Darmowa dostawa od 169 zł
  • Odbiór Osobisty: 0.00 zł
  • Przesyłka Kurierska Ekonomiczna (2-5 dni): 7.89 zł
  • Przesyłka Kurierska ekspresowa (1-2 dni): 14.00 zł

inne opcje wysyłki...

Opis produktu

ALLERGODIL, 1 mg/ml (0,1%), Azelastini hydrochloridum. Allergodil, aerozol do nosa, roztwór należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Leki przeciwhistaminowe działają przez zapobieganie działaniu histaminy wytwarzanej przez organizm w wyniku reakcji alergicznej.

Skład:

Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek. 1 rozpylenie (0,14 ml) zawiera 0,14 mg azelastyny chlorowodorku. Substancje pomocnicze leku to: disodu edetynian, hypromeloza, sodu wodorofosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy bezwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Wskazania:

Wskazaniami do stosowania leku Allergodil, aerozol do nosa są: • leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny); • leczenie objawowe niesezonowego (całorocznego) alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa pojawiają się w wyniku zetknięcia osoby z określonym alergenem. We wczesnej fazie reakcji alergicznej pojawia się wodnista wydzielina z nosa, napadowe kichanie, swędzenie i dochodzi do zatkania nosa. Początek działania leku Allergodil, aerozol do nosa występuje po 15 minutach. Objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa powinny ustępować po tym czasie i stan ten powinien utrzymywać się do około 12 godzin. Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa może mieć charakter przewlekły, gdy objawy utrzymują się przez więcej niż 4 dni w tygodniu i ponad 4 tygodnie.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. O ile nie zalecono inaczej, rozpylić pojedynczą dawkę leku Allergodil, aerozol do nosa do każdego nozdrza, dwa razy na dobę (rano i wieczorem, co odpowiada dobowej dawce 0,56 mg azelastyny chlorowodorku na dobę). Lek ten może być stosowany aż do ustąpienia objawów. Najdłuższy okres obserwacji u osób dorosłych, u których stosowano chlorowodorek azelastyny w postaci aerozolu do nosa w badaniu klinicznym wynosi 12 miesięcy, a u dzieci 6 miesięcy. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania, przebiegu objawów, i jest określany przez lekarza. Lek Allergodil, aerozol do nosa może być stosowany tylko u osób z rozpoznanym przez lekarza okresowym lub przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i według zasad określonych przez lekarza. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Allergodil, aerozol do nosa należy podawać trzymając głowę w pozycji pionowej (zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej): 1. Zdjąć nasadkę ochronną. 2. Przed pierwszym zastosowaniem nacisnąć dozownik kilkakrotnie, aż do momentu pojawienia się aerozolu. 3. Rozpylić pojedynczą dawkę w każdym nozdrzu, trzymając głowę w pozycji pionowej. 4. Nałożyć nasadkę ochronną. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Allergodil, aerozol do nosa: Nie zanotowano przypadków przedawkowania chlorowodorku azelastyny u ludzi. Po przedawkowaniu lub w razie przypadkowego przyjęcia doustnego można spodziewać się zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego (senność, dezorientacja, śpiączka, tachykardia (szybka praca serca), niedociśnienie tętnicze) analogicznie, jak stwierdzono w badaniach na zwierzętach. W takich przypadkach należy zastosować leczenie objawowe. Nie jest znana specyficzna odtrutka dla azelastyny. Pominięcie zastosowania leku Allergodil, aerozoldo nosa: W przypadku pominięcia dawki leku Allergodil, aerozol do nosa, nie ma potrzeby podejmowania szczególnych działań. Należy kontynuować leczenie, przyjmując kolejną dawkę leku o zwykłej porze. W razie konieczności lek Allergodil, aerozol do nosa może być również podany pomiędzy dwoma planowanymi aplikacjami. Przerwanie stosowania leku Allergodil, aerozol do nosa: Jeśli to możliwe, należy używać leku Allergodil, aerozol do nosa regularnie do momentu ustąpienia objawów. W razie przerwania stosowania leku Allergodil, aerozol do nosa, istnieje prawdopodobieństwo nawrotu typowych objawów choroby. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Allergodil, aerozol do nosa: • jeśli pacjent ma uczulenie na azelastyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Dzieci: Allergodil, aerozol do nosa nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Osoby w podeszłym wieku: Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u osób w wieku podeszłym. Pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku w tej grupie pacjentów. Lek Allergodil, aerozol do nosa a inne leki: Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie zgłaszano przypadków interakcji z innymi lekami. Stosowanie leku Allergodil, aerozol do nosa z jedzeniem i piciem: Nie zgłaszano przypadków interakcji z jedzeniem i piciem. Jednak zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, osoby przyjmujące leki powinny wystrzegać się spożywania napojów alkoholowych. Leku Allergodil, aerozol do nosa nie należy stosować w przypadku przeziębienia, grypy czy innych infekcji. Lek Allergodil, aerozol do nosa zawiera disodu edetynian, który może wywołać reakcje alergiczne u pacjentów nadwrażliwych.

Ciąża/karmienie:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na brak wystarczających danych i doświadczeń u ludzi dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią, lek Allergodil, aerozol do nosa nie powinien być stosowany w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów:

Podczas stosowania leku Allergodil, aerozol do nosa, w pojedynczych przypadkach wystąpić mogą: zmęczenie, znużenie, wyczerpanie, zawroty głowy lub osłabienie, również spowodowane chorobą. W takich przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona. Spożycie alkoholu dodatkowo nasila ten niekorzystny wpływ.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Kwalifikacja działań niepożądanych opiera się na następujących określeniach częstości: Bardzo często: Częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów ; Często: Rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów,; Niezbyt często: Rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów; Rzadko: Rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 leczo-nych pacjentów; Bardzo rzadko: Rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów, w tym przypadki izolowane. Zaburzenia układu immunologicznego: Bardzo rzadko: nadwrażliwość. Zaburzenia układu nerwowego: Często: niewłaściwe podawanie (z głową odchyloną do tyłu) może powodować uczucie gorzkiego smaku w jamie ustnej, które sporadycznie może wywoływać nudności. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Niezbyt często: podrażnienie zmienionych zapalnie błon śluzowych nosa (np. pieczenie, swędzenie), kichanie i krwawienia z nosa. Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo rzadko: zmęczenie (znużenie, wyczerpanie), zawroty głowy lub osłabienie, które mogą być również spowodowane chorobą, wysypka, świąd, pokrzywka. Jeśli wystąpi którykolwiek z opisanych powyżej objawów niepożądanych, należy powiadomić lekarza. W przypadku pojawienia się pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Allergodil, aerozol do nosa. Lekarz oceni wówczas stopień ciężkości objawów i zadecyduje, czy konieczne będzie podjęcie dalszego postępowania. Przeciwdziałanie: zwykle działania niepożądane wymienione powyżej są przemijające. Z tego względu nie ma potrzeby podejmowania szczególnych działań. W przypadku uczucia gorzkiego smaku w ustach po użyciu leku Allergodil, aerozol do nosa, należy wypić napój bezalkoholowy (taki jak sok, mleko) w celu zneutralizowania go. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Informacje dodatkowe:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Przechowywać lek Allergodil, aerozol do nosa w temperaturze od 8°C (nie przechowywać w lodówce). Nie zamrażać. Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się kryształki: Jeśli Allergodil, aerozol do nosa był przez pomyłkę przechowywany przez dłuższy okres w temperaturze poniżej 8°C (np. w lodówce), substancja czynna leku zacznie w pewnym stopniu krystalizować. Jeśli spojrzy się przez butelkę „pod światło", kryształki („kłaczki") staną się widoczne. Nie stosować takiego roztworu. Jednak po kilkugodzinnym przechowywaniu roztworu w temperaturze pokojowej kryształki znikną całkowicie. Można wtedy kontynuować stosowanie klarownego roztworu („kłaczki" nie są widoczne). Okres ważności po otwarciu butelki: po pierwszym otwarciu butelki Allergodil, aerozol do nosa nie powinien być stosowany przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

czytaj więcej
Opinie klientów

Opinie klientów

Nikt nie dodał jeszcze opinii

Kupiłeś ten produkt?

Dodaj opinię

Podyskutuj na forum

comments powered by Disqus