Bronchosol, syrop, 100 ml

Produkt archiwalny - NIEDOSTĘPNY

8.38 zł

Producent: PHYTOPHARM

Opis produktu

Bronchosol jest syropem przeznaczonym do leczenia kaszlu. Zawiera wyciąg z ziela tymianku, korzeni pierwiosnka i tymol. Jest stosowany tradycyjnie jako środek wykrztuśny i pobudzający wydzielanie płynnego śluzu w oskrzelach.

Wskazania:

Tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych. Bronchosol jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku.

Dawkowanie:

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku:
podawać doustnie:
dzieciom w wieku 4-6 lat 3 razy dziennie po 2,5 ml;
dzieciom w wieku 6-12 lat 3 razy po 5 ml leku,
młodzieży w wieku 12-18 lat 3 razy dziennie po 10 ml,
dorosłym 3 razy po 15 ml leku.
Dzieci poniżej 4 lat: nie stosować.
Podawać syrop odmierzony załączoną miarką. Ostatnią dawkę leku podawać nie później niż 3 godziny przed udaniem się na spoczynek.

Przed użyciem wstrząsnąć!

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bronchosol® jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Czas stosowania:
Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bronchosol®
Mogą wystąpić nudności, a u osób z objawami podrażnienia żołądka mogą wystąpić wymioty.
Pominięcie zastosowania leku Bronchosol®
Należy kontynuować zalecane dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Bronchosol:
- w nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu,
- w nadwrażliwości na rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) zwanych też wargowymi (Labiatae),
- u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani (acute obstructive laryngitis), również w przeszłości,
- w astmie.

Jeśli objawy nasilają się, nie ustąpią po 7 dniach, wystąpi duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy konsultować się z lekarzem.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Bronchosol® u osób z objawami podrażnienia żołądka (nudności) i w zapaleniu oraz wrzodach żołądka.
Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek.

Stosowanie leku Bronchosol u diabetyków
Dawka jednorazowa (5ml) zawiera ok. 4,2 g cukru, co odpowiada 0,35 jednostki chlebowej.

Stosowanie leku Bronchosol przez osoby, u których stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów Przed przyjęciem leku powinni skontaktować się z lekarzem. Lek zawiera małą ilość alkoholu (etanolu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Dzieci i młodzież
Lek można stosować u dzieci powyżej 4. roku życia. U dzieci poniżej 4 lat nie stosować.

Inne leki i Bronchosol
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Bronchosolu z jedzeniem, piciem i alkoholem
Pożywienie nie wpływa na działanie leku.

Ciąża/karmienie:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i laktacji, dlatego nie zaleca się stosowania u kobiet w tym okresie. Przed użyciem preparatu należy zasięgnąć opinii lekarza.

Prowadzenie pojazdów:

Dotychczas nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn będących w ruchu.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Bronchosol® może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych po stosowaniu syropu Bronchosol. Mogą jednak wystąpić takie działania niepożądane jak: zaburzenia gastryczne, nudności, wymioty, reakcje alergiczne. Częstość występowania nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu).
e-mail: adr@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Informacje dodatkowe:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Nie należy stosować leku Bronchosol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

czytaj więcej
Opinie klientów

Opinie klientów

Nikt nie dodał jeszcze opinii

Kupiłeś ten produkt?

Dodaj opinię

Podyskutuj na forum

comments powered by Disqus