Buscopan, tabletki powlekane, 10 szt

12.24 zł

Producent: Boehringer Ingelheim International GmbH

Dostępność: Produkt dostępny

Cena: 12.24 zł

Koszty dostawy:

  • Darmowa dostawa od 169 zł
  • Odbiór Osobisty: 0.00 zł
  • Przesyłka Kurierska Ekonomiczna (2-5 dni): 7.89 zł
  • Przesyłka Kurierska ekspresowa (1-2 dni): 14.00 zł

inne opcje wysyłki...

Opis produktu

Buscopan, 10 mg tabletki powlekane (Hyoscini butylbromidum).

Skład:

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg butylobromku hioscyny (Hyoscini butylbromidum). Inne składniki leku to: wapnia fosforan, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia rozpuszczalna, kwas winowy, kwas stearynowy, otoczka (powidon, sacharoza, guma arabska, talk, tytanu dwutlenek (El71), Makrogol 6000, wosk Carnauba, wosk biały).

Działanie:

Butylobromek hioscyny, substancja czynna leku BUSCOPAN jest środkiem rozkurczowym. Środki rozkurczowe to leki zmniejszające bolesne skurcze narządów wewnętrznych, np. w obrębie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowych, a u kobiet również dróg rodnych, co łagodzi ból. Stosuje się je w leczeniu bólów kolkowych (bólów wewnątrz jamy brzusznej charakteryzujących się falistym przebiegiem ze stopniowym nasilaniem się i (lub) słabnięciem intensywności, bez dokładnej lokalizacji), wywodzących się ze wspomnianych narządów wewnętrznych.

Wskazania:

BUSCOPAN stosuje się w łagodzeniu skurczów mięśni gładkich przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego (w żołądku, jelitach, drogach żółciowych i moczowych). Można go stosować np. w przypadku kolki żółciowej lub nerkowej, skurczów przewodu pokarmowego różnego pochodzenia, zespołu jelita drażliwego lub bolesnej miesiączki.

Dawkowanie:

BUSCOPAN należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza- lub farmaceuty. Zalecana dawka: o ile lekarz nie zaleci inaczej: dzieci od 6 do 12 lat 1 tabletka 3 razy na dobę, dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 lub 2 tabletki 3 do 5 razy na dobę. Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem. Nie należy stosować leku BUSCOPAN dłużej niż 3 dni bez porady lekarza. Jeśli pacjent musi stosować BUSCOPAN bez przerwy lub przez dłuższy czas, należy skontaktować się z lekarzem w celu zbadania przyczyny dolegliwości. U dzieci powyżej 6 lat BUSCOPAN można stosować jedynie za zgodą lekarza. U dzieci do 6 lat nie zaleca się stosowania leku BUSCOPAN z powodu dużej zawartości substancji czynnej. W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku BUSCOPAN lub zażycia leku przez dziecko, należy natychmiast zwrócić się o poradę do lekarza. Mogą wystąpić następujące objawy: suchość w ustach, zaczerwienienie skóry, trudności z oddawaniem moczu, przyspieszenie bicia serca i zaburzenia widzenia. W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni, nie należy jednak stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. BUSCOPAN należy zażywać tylko w razie potrzeby i należy przerwać jego stosowanie po ustąpieniu objawów

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku BUSCOPAN: -jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na butylobromek hioscyny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku; - u pacjentów z nużliwością mięśni (myasthenia grayis) - chorobą charakteryzującą się znacznym osłabieniem mięśni a nawet niemożliwością poruszania się); - u pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita grubego (megacolon - znaczne poszerzenie jelita grubego); -jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, ponieważ produkt zawiera sacharozę. Należy zachować szczególną ostrożność w następujących okolicznościach: - jeśli pacjent ma chore serce (nieregularne bicie serca, wysokie ciśnienie tętnicze); - jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem; - jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości niedrożność jelit lub jej podejrzenie; - jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości niedrożność dróg moczowych lub jej podejrzenie; - jeśli pacjent na powiększony gruczoł krokowy (prostatę); -jeśli dolegliwości i bóle u pacjenta są wyraźnie inne niż znany mu ból lub dyskomfort w obrębie brzucha, do leczenia których lekarz w przeszłości przepisał BUSCOPAN; -jeśli u pacjenta wystąpi nagły, silny lub ostry ból, który wyraźnie różni się od zwykłego bólu lub dyskomfortu związanego ze skurczami; - jeśli ból lub dyskomfort w obrębie brzucha związany ze skurczami szybko się pogarsza; -jeśli ból brzucha u pacjenta jest wrażliwy na dotyk (boli, gdy ktoś dotknie do brzucha); - jeśli pacjent ma gorączkę; - jeśli pacjent odczuwa nudności lub wymiotuje; - jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze, czuje, że zaraz zemdleje, lub zemdlał; -jeśli w kale pacjenta występuje krew; -jeśli pacjent zauważy u siebie niespodziewane zmiany rytmu wypróżnień, np. biegunkę; -jeśli pacjent szybko i nieoczekiwanie schudł; -jeśli pacjent właśnie stosuje inne leki przeciw bólom i skurczom w obrębie brzucha, przepisane mu przez lekarza. Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wyżej wymienionych stanów, nie powinien zażywać leku BUSCOPAN bez zasięgnięcia porady lekarza. W celu zbadania przyczyny dolegliwości lekarz zaleci przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych. Pacjent powinien odstawić BUSCOPAN i skontaktować się z lekarzem: -jeśli ból nasili się w ciągu 24 godzin lub będzie trwać dłużej niż 3 dni; -jeśli wystąpi bolesność dotykowa brzucha; -jeśli pacjent zauważy krwawienie z odbytu; -jeśli wystąpią nawracające krwawienia; -jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe objawy. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Przed rozpoczęciem zażywania leku BUSCOPAN należy poradzić się lekarza w przypadku stosowania następujących leków: • trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji); • leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu niektórych chorób alergicznych); • leki przeciwpsychotyczne (zmniejszające — objawy psychotyczne chorób umysłowych); • leki betasympatykomimetyczne (stosowane w leczeniu niewydolności serca i (lub) astmy); • chinidyna (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca); • amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona); • dyzopiramid (stosowany w leczeniu nieregularnego bicia serca) - lek ten może wpływać na ruchliwość przewodu pokarmowego, przyspieszać opróżnianie żołądka i zapobiegać wymiotom; • inne leki cholinolityczne, takie jak ipratropium lub tiotropium (stosowane w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) lub związki podobne do atropiny; ponieważ BUSCOPAN może nasilać działania tych leków. Należy również poinformować lekarza o stosowaniu metoklopramidu (stosowanego w leczeniu wymiotów, nudności, (mdłości) lub dolegliwości żołądkowo-jelitowych), ponieważ może dojść do osłabienia działania leku BUSCOPAN oraz działania metoklopramidu. Jedna tabletka powlekana zawiera 41,2 mg sacharozy, co odpowiada 411,8 mg sacharozy w przypadku maksymalnej zalecanej dawki dobowej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ciąża/karmienie:

W okresie ciąży i karmienia piersią, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku BUSCOPAN w trakcie ciąży i podczas karmienia piersią, o ile nie zostanie to wyraźnie zalecone przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów:

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, BUSCOPAN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Wiele z wymienionych poniżej działań niepożądanych wynika z działania antycholinergicznego leku. Takie działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające. Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów); często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 7 na 100 pacjentów); niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów); rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów); bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów). Zaburzenia serca: - niezbyt często: szybkie bicie serca; zaburzenia żołądka i jelit: niezbyt często: suchość w jamie ustnej; zaburzenia nerek i dróg moczowych; rzadko: -zatrzymanie moczu; zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: niezbyt często: -zmniejszenie wydzielania potu; zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: reakcje skórne (pokrzywka, świąd); częstość nieznana: wstrząs anafilaktyczny (nagła i ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się trudnościami w oddychaniu, zapaścią krążeniową i nagłym obrzękiem), reakcje anafilaktyczne z epizodami zaburzeń oddychania, reakcje skórne (wysypka, zaczerwienienie) i inne reakcje nadwrażliwości. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe . objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Informacje dodatkowe:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze do 25° C. Nie stosować leku BUSCOPAN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

czytaj więcej
Opinie klientów

Opinie klientów

Nikt nie dodał jeszcze opinii

Kupiłeś ten produkt?

Dodaj opinię

Podyskutuj na forum

comments powered by Disqus