Cirrus, tableki o przedłużonym uwalnianiu, 5mg +120mg, 14 szt

Produkt archiwalny - NIEDOSTĘPNY

23.99 zł

Opis produktu

Od 1 lipca 2015 ustawowy zakaz sprzedaży wysyłkowej leku.

Cirrus zawiera dwie substancje czynne: cetyryzyny dichlorowodorek i pseudefedryny chlorowodorek. Cetyryzyny dichlorowodorek jest lekiem przeciwalergicznym, natomiast pseudoefedryny chlorowodorek ma działanie przeciwkatarowe.

Skład:

(1 tabletka zawiera): 5 mg cetyryzyny dichlorowodorku w warstwie o niemodyfikowa- nym uwalnianiu oraz 120 mg pseudoefedryny chlorowodorku w warstwie o przedłużonym uwalnianiu.

Substancje pomocnicze:

W skład warstwy o niemodyfikowanym uwalnianiu wchodzą: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu steary-nian.
W skład warstwy o przedłużonym uwalnianiu wchodzą: hypromeloza, celuloza mikrokrystalicz-na, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
W skład otoczki Opadry Y-1-7000 white wchodzą: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171) I ma- krogol 400.

Działanie:

Cetyryzyna jest silnie działającym, selektywnym lekiem przeciwhistaminowym II generacji blokującym receptor H1. Hamuje wczesną fazę reakcji alergicznej, w której pośredniczy histamina, a także późną, ponieważ zmniejsza migrację komórek (eozynofilów) i uwalnianie mediatorów odczynu zapalnego. Łagodzi skurcz mięśni gładkich powodowany przez histaminę. Cetyryzyna jest szybko wchłaniana z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi po podaniu dawki 10 mg występuje po 30-60 min.

Pseudoefedryna zwęża naczynia krwionośne w błonie śluzowej nosa w wyniku czego zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa. Co w konsekwencji udrażnia nos.

Wskazania:

* leczenie objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Dawkowanie:

* Lek Cirrus należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej ulotce.

* Zazwyczaj stosowana dawka leku Cirrus u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat to jedna tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem) w czasie posiłku lub między posiłkami. Tabletek Cirrus nie należy rozgryzać, żuć ani kruszyć. Lek należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

* U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby dawkę leku Cir-rus należy zmniejszyć o połowę (do 1 tabletki na dobę).

* Lek Cirrus można stosować w czasie posiłków lub między posiłkami.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku Cirrus:
* jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek, pseudoefedryny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cirrus.
* jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na efedrynę, piperazynę lub jej pochodne.
* jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka postać choroby niedo-krwiennej serca.
* jeśli pacjent przyjmuje dihydroergotaminę (lek stosowany w migrenie).
* jeśli pacjent przyjmuje obecnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) lub przyjmował takie leki w ciągu dwóch ostatnich tygodni..
* jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek, niewyrównana nadczynność tarczycy lub ciężkie zaburzenia rytmu serca.
* jeśli u pacjenta stwierdzono guz chromochłonny rdzenia nadnerczy, jaskrę lub zwiększone ciśnienie śródgalkowe.
* jeśli pacjent miał udar mózgu.
* jeśli pacjent należy do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu.
* jeśli u pacjenta występuje zatrzymanie moczu.
* u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża/karmienie:

* Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Ze względu na brak odpowiednich danych kobiety w ciąży nie powinny przyjmować leku Cirrus.

* Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Cirrus, gdyż cetyryzyna i pseudoefedryna przenikają do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów:

W przeprowadzonych badaniach cetyryzyna w zalecanych dawkach nie wykazywała istotnego wpływu na zdolność koncentracji uwagi i na czas reakcji. Nie stwierdzono podobnego działania pseudoefedryny. U niektórych osób biorących udział w badaniach występowała senność. Dlatego zaleca się, aby pacjenci prowadzący pojazdy mechaniczne lub obsługujący maszyny zachowali ostrożność i nie stosowali dawki większej niż zalecana oraz uwzględnili możliwość wystąpienia działań niepożądanych. Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów, jeśli odczuwają senność lub zawroty głowy.

Działania niepożądane:

* Działania niepożądane występujące często (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów): przyspieszenie czynności serca, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, osłabienie, zawroty głowy, bóle głowy, senność, nerwowość, bezsenność.
* Działania niepożądane występujące niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000, ale mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów): pobudzenie, niepokój.
* Działania niepożądane występujące rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 , ale mniej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów): zaburzenia rytmu serca, wymioty, zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: aminotrans- feraz, fosfatazy alkalicznej, gamma-glutamylotransferazy i zwiększenie stężenia bilirubiny), reakcje nadwrażliwości, drgawki, drżenie, omamy, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, suchość skóry, wysypka, zwiększona potliwość, pokrzywka, bladość, wysokie ciśnienie krwi.
* Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pa-cjentów): niedokrwienne zapalenie okrężnicy (części jelita grubego), zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu, zaburzenia psychotyczne, wysypka polekowa, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, powiek, błon śluzowych, warg, języka i krtani, powo-dujący trudności w oddychaniu i przełykaniu), zapaść krążeniowa (nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi objawiające się silnym osłabieniem, zblednięciem skóry, wzmożoną potliwo- ścią, często z utratą przytomności). Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów należy natych-miast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.
UWAGA! Lek Cirrus zawiera laktozę. Jeśli pacjent otrzymał kiedykolwiek informację od lekarza, że nie toleruje niektórych cukrów (np. laktozy), przed zażyciem leku powinien skontaktować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przed planowanym wykonaniem testów alergicznych, lek należy odstawić na 3 dni.

czytaj więcej
Opinie klientów

Opinie klientów

Nikt nie dodał jeszcze opinii

Kupiłeś ten produkt?

Dodaj opinię

Podyskutuj na forum

comments powered by Disqus