Ginkofar Extra 240 mg, tabletki, 30 szt.

Producenci polecają

25.25 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Cena: 25.25 zł

Koszty dostawy:

  • Darmowa dostawa od 169 zł
  • Odbiór Osobisty: 0.00 zł
  • Przesyłka Kurierska Ekonomiczna (2-5 dni): 7.89 zł
  • Przesyłka Kurierska ekspresowa (1-2 dni): 14.00 zł

inne opcje wysyłki...

Opis produktu

Lek Ginkofar Extra zawiera kwantyfikowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego, który poprawia przepływ krwi w mózgu, rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek. Za substancje czynne wyciągu uważa się glikozydy flawonowe, ginkgolidy oraz bilobalid.

Wskazania:

Ginkofar Extra stosuje się:
- w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związane z wiekiem),
- w celu poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Jeśli po upływie 90 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie
Zalecana dawka leku Ginkofar Extra u dorosłych to 1 tabletka przyjmowana raz na dobę.

Czas stosowania
Leczenie powinno trwać przynajmniej 8 tygodni.
Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 3 miesiącach stosowania leku nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.
Po trzech miesiącach, należy poradzić się lekarza, czy powinno się kontynuować leczenie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku Ginkofar Extra nie należy stosować u dzieci i młodzieży.
Sposób stosowania
Ginkofar Extra przyjmuje się doustnie, niezależnie od posiłków, popijając tabletkę wodą.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ginkofar Extra
W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.
Pominięcie zastosowania leku Ginkofar Extra
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien zrobić to tak szybko, jak tylko sobie przypomni, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku.
Przerwanie stosowania leku Ginkofar Extra
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Ginkofar Extra
 jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z liścia miłorzębu japońskiego lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 jeśli pacjentka jest w ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ginkofar Extra należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).

Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe (tzw. leki rozrzedzające krew), powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.
Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza lub stomatologa o stosowaniu leku Ginkofar Extra.
Zaleca się przerwać stosowanie leku Ginkofar Extra przynajmniej 3 – 4 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym, takim jak np. wyrywanie zęba.
Należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką, gdyż nie można wykluczyć pojawienia się kolejnych napadów podczas przyjmowania leku Ginkofar Extra.
Nie należy stosować większych dawek niż zalecane.
W przypadku objawów uczulenia należy przerwać stosowanie leku.
W przypadku braku poprawy lub nasilenia objawów chorobowych podczas stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Dzieci i młodzież
Leku Ginkofar Extra nie należy stosować u dzieci i młodzieży z powodu braku wskazań oraz ograniczonych danych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania w tej grupie pacjentów.
Ginkofar Extra a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować (również tych, które wydawane są bez recepty).
W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent regularnie stosuje jakikolwiek z poniższych leków:
- przeciwzakrzepowe (fenprokumon, warfaryna)
- przeciwpłytkowe (klopidogrel, kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne)
Jednoczesne stosowanie wymienionych leków oraz leku Ginkofar Intense może zwiększać ryzyko krwawień.
Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu następujących leków:
- efawirenz (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV),
- nifedypina (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),
- talinolol (stosowany w leczeniu chorób serca i wysokiego ciśnienia krwi),
- dabigatran (stosowany w zapobieganiu powstawania zakrzepów).
Ginkofar Extra z jedzeniem i piciem
Ginkofar Extra przyjmuje się doustnie, niezależnie od posiłków, popijając tabletkę wodą.
Odradza się przyjmowania leku razem z alkoholem.

Ciąża/karmienie:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ginkofar Extra jest przeciwwskazany do stosowania podczas ciąży, ze względu na brak wystarczających danych oraz ryzyko zwiększonej skłonności do krwawień.
Ze względu na brak wystarczających danych, leku Ginkofar Extra nie zaleca się stosować w okresie karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów:

Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania leku Ginkofar Extra pojawiać się mogą następujące działania niepożądane:
Bardzo często (częściej niż u 1 osoby na 10):
- ból głowy.
Często (u 1 do 10 osób na 100):
- zawroty głowy,
- dolegliwości żołądkowo-jelitowe (biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty).
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- krwawienie z poszczególnych narządów (oczu, nosa, krwotok z przewodu pokarmowego i naczyń mózgowych).
Ryzyko krwawień wzrasta w przypadku jednoczesnego stosowania leków rorzedzających krew (przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych, patrz punkt 2).
- reakcje uczuleniowe (wstrząs alergiczny),
- alergiczne reakcje skórne (rumień, obrzęk, świąd i wysypka).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: +48 22 49 21 301
faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

czytaj więcej
Opinie klientów

Opinie klientów

Nikt nie dodał jeszcze opinii

Kupiłeś ten produkt?

Dodaj opinię

Podyskutuj na forum

comments powered by Disqus