Hemkortin-HC, maść, 30 g

39.53 zł

Producent: POLMEX

Dostępność: Produkt dostępny

Cena: 39.53 zł

Koszty dostawy:

  • Darmowa dostawa od 169 zł
  • Odbiór Osobisty: 0.00 zł
  • Przesyłka Kurierska Ekonomiczna (2-5 dni): 7.89 zł
  • Przesyłka Kurierska ekspresowa (1-2 dni): 14.00 zł

inne opcje wysyłki...

Opis produktu

Maść Hemkortin-HC zawiera hydrokortyzon, który działa przeciwzapalnie i siarczan cynku działający ściągająco. Lek zmniejsza obrzęk i stan zapalny odbytu, hamuje krwawienia i działa przeciwświądowo.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są: octan hydrokortyzonu i siarczan cynku.
1 g maści zawiera:

substancje czynne:
- 5 mg octanu hydrokortyzonu
- 5 mg jednowodnego siarczanu cynku

substancje pomocnicze:
- parafina ciekła
- wazelina

Wskazania:

Maść Hemkortin-HC jest wskazana w leczeniu hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych, przewlekłych i ostrych stanów zapalnych odbytu, szczeliny odbytu, świądu odbytu. Może być stosowana w leczeniu przed- i pooperacyjnym.

Dawkowanie:

Hemkortin-HC należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
U dorosłych za pomocą aplikatora nakładać niewielką ilość maści do odbytu i na zewnątrz, rano i wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu. Stosować przez trzy do czterech dni, do ustąpienia stanu zapalnego. Jeśli po upływie tego czasu nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hemkortin-HC Nie notowano przypadków zatrucia. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Przeciwwskazania:

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Hemkortin-HC należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej sytuacje, przed rozpoczęciem stosowania leku Hemkortin-HC powinien omówić to z lekarzem.
Pacjent powinien zachować szczególną ostrożność stosując Hemkortin-HC, jeśli:
- występuje u niego równocześnie zakażenie, alergia lub inne objawy - należy wówczas
stosować odpowiednie leczenie przyczynowe;
- jest w trakcie szczepień lub leczenia immunizacyjnego – nie należy wówczas stosować tego leku;
- wystąpią u niego objawy podrażnienia – należy wówczas zaprzestać stosowania tego leku;
- stosuje lek długotrwale – z niewielkim prawdopodobieństwem mogą wówczas wystąpić
zmiany ogólnoustrojowe, charakterystyczne dla kortykosteroidów;
- wystąpi u niego krwawienie z odbytu – należy wówczas niezwłocznie zwrócić się do lekarza;
- wcześniej stosował hydrokortyzon – należy powiedzieć o tym lekarzowi.
Jeśli leczenie nie będzie skuteczne, należy zgłosić się do lekarza.

Dzieci
Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat jest przeciwwskazane.

Hemkortin-HC a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Hemkortin-HC z którymkolwiek z niżej wymienionych leków.
- Niesteroidowe leki przeciwzapalne lub kwas acetylosalicylowy. Może to powodować wrzody żołądka i dwunastnicy, owrzodzenie lub krwawienie z przewodu pokarmowego. U pacjentów z hipoprotrombinemią zalecane jest zachowanie ostrożności podczas stosowania kortykosteroidów razem z kwasem acetylosalicylowym.
- Fenytoina ‒ działanie lecznicze kortykosteroidów może być zmniejszone z powodu nasilonego metabolizmu i zmniejszenia stężenia leku w osoczu. Jest to spowodowane indukcją wątrobowych enzymów mikrosomalnych przez fenytoinę. W tej sytuacji może być wskazane zwiększenie dawki kortykosteroidów.
- Szczepionki, żywe wirusy lub inne szczepienia. Stosowanie kortykosteroidów w okresie szczepień nie jest wskazane z powodu zwiększonego ryzyka neurologicznych powikłań po szczepieniach i możliwego obniżenia poziomu przeciwciał lub braku odpowiedzi na szczepienie

Ciąża/karmienie:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne i embriotoksyczne hydrokortyzonu. Istnieją niepotwierdzone dane wskazujące na ryzyko powstawania rozszczepu podniebienia, wewnątrzmacicznego opóźnienia rozwoju płodów pod wpływem hydrokortyzonu oraz supresyjnego wpływu na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza w organizmach płodów pod wpływem hydrokortyzonu stosowanego u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek Hemkortin-HC u kobiet w ciąży może być zastosowany tylko w razie bezwzględnej konieczności zastosowania tego leku, po dokładnej ocenie przez lekarza ryzyka i korzyści. Leku Hemkortin-HC nie należy stosować w okresie karmienia piersią ze względu na niebezpieczeństwo hamowania wzrostu dziecka przez hydrokortyzon.

Prowadzenie pojazdów:

Nie badano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Działania niepożądane:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

czytaj więcej
Opinie klientów

Opinie klientów

Nikt nie dodał jeszcze opinii

Kupiłeś ten produkt?

Dodaj opinię

Podyskutuj na forum

comments powered by Disqus