Hirudoid 0,3g/100g, żel, 40 g

22.49 zł

Producent: STADA Poland Sp. z o.o.

Dostępność: Produkt dostępny

Cena: 22.49 zł

Koszty dostawy:

  • Darmowa dostawa od 169 zł
  • Odbiór Osobisty: 0.00 zł
  • Przesyłka Kurierska Ekonomiczna (2-5 dni): 7.89 zł
  • Przesyłka Kurierska ekspresowa (1-2 dni): 14.00 zł

inne opcje wysyłki...

Opis produktu

Mukoplisacharydowy polisiarczan należy do grupy leków stosowanych miejscowo w przypadku tępych urazów z krwiakami lub bez krwiaków. Zapalenia żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym. Hirudoid żel może być również stosowany do fono- i jonoforezy. Przy jonoforezie żel jest podawany pod katodę.

Skład:

Substancją czynną leku jest mukopolisacharydowy polisiarczan 0,3 g/100 g. Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, karbomery, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Hirudoid żel jest lekiem do stosowania miejscowego, na skórę.

Zalecana dawka
Lek Hirudoid należy nakładać 2 do 3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub, jeśli zachodzi potrzeba, częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm żelu. Hirudoid w postaci żelu należy delikatnie wmasować w miejsca zmienione chorobowo. Nie należy
stosować produktu leczniczego pod opatrunek.

W przypadku tępych urazów leczenie zwykle trwa do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył powierzchownych od 1 do 2 tygodni. Hirudoid może być również stosowany do fono- i jonoforezy.

Podczas jonoforezy żel jest podawany pod katodę. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku HIRUDOID. W związku ze sposobem podawania preparatu Hirudoid przedawkowanie jest mało prawdopodobne. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem. W wyniku przypadkowego połknięcia produktu leczniczego Hirudoid, nie powinny wystąpić żadne objawy przedawkowania spowodowane substancją czynną.
Ze względu na zawartość alkoholu izopropylowego, w wyniku przypadkowego połknięcia dużej ilości preparatu Hirudoid może wystąpić zatrucie alkoholem, zwłaszcza u dzieci. W przypadku zatrucia alkoholem należy niezwłocznie zastosować właściwe leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku HIRUDOID
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku HIRUDOID

Jeśli pacjent ma uczulenie na mukopolisacharydowy polisiarczan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Hirudoid żel zawiera alkohol izopropylowy i dlatego należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, błonami śluzowymi i oczami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Hirudoid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

HIRUDOID a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża/karmienie:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek można stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów:

Lek Hirudoid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów – bardzo rzadko.
Bardzo rzadko mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zazwyczaj ustępuje szybko po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21 301
Fax: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

czytaj więcej
Opinie klientów

Opinie klientów

Nikt nie dodał jeszcze opinii

Kupiłeś ten produkt?

Dodaj opinię

Podyskutuj na forum

comments powered by Disqus