Ibuprom dla dzieci 100 mg/5ml, zawiesina doustna, smak truskawkowy, 100 ml

16.21 zł

Producent: USP Zdrowie

Dostępność: Produkt dostępny

Cena: 16.21 zł

Koszty dostawy:

  • Darmowa dostawa od 169 zł
  • Odbiór Osobisty: 0.00 zł
  • Przesyłka Kurierska Ekonomiczna (2-5 dni): 7.89 zł
  • Przesyłka Kurierska ekspresowa (1-2 dni): 14.00 zł

inne opcje wysyłki...

Opis produktu

Substancją czynną leku jest ibuprofen, który należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Działanie tych leków polega na zmianie odpowiedzi organizmu na ból, stan zapalny i podwyższoną temperaturę ciała.

Skład:

Co zawiera lek Ibuprom dla Dzieci
- Substancją czynną leku jest ibuprofen.
- Pozostałe składniki to: sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, sacharyna sodowa, sodu chlorek, hypromeloza 15 cP, guma ksantan, maltitol ciekły, glicerol, aromat truskawkowy (zawiera substancje identyczne z naturalnymi aromatami, naturalne aromaty, maltodekstrynę, cytrynian trietylu, glikol propylenowy i alkohol benzylowy), woda oczyszczona.

Działanie:

Lek jest przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci w następujących przypadkach:
- gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego),
- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych; bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia); bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania; bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Do opakowania załączony jest dozownik w formie strzykawki z podziałką ułatwiającą dawkowanie.
Zalecana dawka dobowa leku Ibuprom dla Dzieci wynosi 20 mg do 30 mg na kilogram masy ciała,
podana w dawkach podzielonych według poniższego schematu:
Niemowlęta od 3 do 6 miesięcy (5 - 7,6 kg): 3 razy po 2,5 ml w ciągu doby (co odpowiada 150 mg
ibuprofenu na dobę).
Niemowlęta od 6 do 12 miesięcy (7,7 - 9 kg): 3 do 4 razy po 2,5 ml w ciągu doby (co odpowiada
150 - 200 mg ibuprofenu na dobę).
Dzieci od 1 do 3 lat (10 - 15 kg): 3 razy po 5 ml w ciągu doby (co odpowiada 300 mg ibuprofenu
na dobę).
Dzieci od 4 do 6 lat (16 - 20 kg): 3 razy po 7,5 ml w ciągu doby (co odpowiada 450 mg ibuprofenu
na dobę).
Dzieci od 7 do 9 lat (21 - 29 kg): 3 razy po 10 ml w ciągu doby (co odpowiada 600 mg ibuprofenu
na dobę).
Dzieci od 10 do 12 lat (30 - 40 kg): 3 razy po 15 ml w ciągu doby (co odpowiada 900 mg ibuprofenu
na dobę).
Należy zachować przerwę pomiędzy dawkami 6 do 8 godzin.
Dzieciom poniżej 6 miesiąca życia lek można podać tylko po konsultacji z lekarzem i należy
zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24 godzinach.
Jeżeli u dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy konieczne jest stosowanie leku dłużej niż przez 3 dni lub
stan pacjenta pogarsza się, należy skontaktować się z lekarzem.
Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana.
Lek jest przeznaczony wyłącznie do doraźnego stosowania.
Wstrząsnąć przed użyciem. Lek może być podany bezpośrednio lub rozpuszczony w wodzie lub soku.
U osób z wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się zażywać lek podczas posiłku lub popijanie
mlekiem.
Zaburzenia czynności nerek lub wątroby
W łagodnych i umiarkowanych zaburzeniach czynności nerek lub wątroby zmniejszenie dawki nie jest
wymagane (pacjenci z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby, patrz punkt 2. Informacje ważne
przed zastosowaniem leku Ibuprom dla Dzieci) .
Strona 4 z 8
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibuprom dla Dzieci
W razie przypadkowego przedawkowania leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą.
Objawy przedawkowania: u większości pacjentów mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból w
nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Mogą także wystąpić: szumy uszne, ból głowy i krwawienie z
przewodu pokarmowego. Cięższe zatrucie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i objawia się
sennością, a bardzo rzadko także pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Bardzo rzadko mogą
wystąpić konwulsje. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas
protrombinowy może być zwiększony. Mogą wystąpić: ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie
wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy.
Leczenie przedawkowania: Leczenie jest objawowe i podtrzymujące, polegające na usunięciu z
organizmu nadmiaru leku. Lekarz będzie monitorować czynność serca i kontrolować objawy
czynności życiowych, o ile są stabilne. Rozważy podanie doustnie węgla aktywowanego w ciągu 1
godziny od przedawkowania. W przypadku wystąpienia częstych lub przedłużających się konwulsji,
lekarz poda dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku pacjentów z astmą lekarz poda leki
rozszerzające oskrzela.
Pominięcie zastosowania leku Ibuprom dla Dzieci
Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Ibuprom dla Dzieci:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienionych w punkcie 6.) oraz inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy
NLPZ),
- u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w
postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej,
- u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy czynną lub przebytą, perforacją
lub krwawieniem, również z tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ,
Strona 1 z 8
- u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką
niewydolnością serca,
- u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym
inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych),
- w III trymestrze ciąży,
- ze skazą krwotoczną.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuprom dla Dzieci należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą,
przede wszystkim jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej:
- toczeń rumieniowaty lub mieszaną chorobę tkanki łącznej,
- objawy reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego,
- choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie
jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna),
- nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca,
- zaburzenia czynności nerek,
- zaburzenia czynności wątroby,
- zaburzenia krzepnięcia krwi,
- czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości; po
zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli,
- wrodzoną nietolerancję fruktozy (ze względu na możliwość przekształcenia maltitolu, jednego
ze składników pomocniczych, we fruktozę).
U odwodnionych dzieci istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.
Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które
może być śmiertelne i które nie zawsze jest poprzedzone objawami ostrzegawczymi. W razie
wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić lek.
Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym,
powinni poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego
(szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie stosowania leku.
Jednoczesne i długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do
uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).
Przyjmowanie takich leków jak ibuprofen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka
ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek
leku.
Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane. Jeśli objawy się
utrzymują, nasilają lub nie ustąpią po 3 dniach lub, jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować
się z lekarzem.
Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z
niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych
dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.
Przed zastosowaniem leku Ibuprom dla Dzieci pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub
farmaceutą, jeśli:
- u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w
klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta
choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub
zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub
przemijający atak niedokrwienny – TIA).
Strona 2 z 8
- pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie
cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali
tytoń.
Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie
wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu stosowania
leku.
Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.
Lek Ibuprom dla Dzieci a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Lek Ibuprom dla Dzieci może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na
działanie leku Ibuprom dla Dzieci. Do leków takich należą na przykład:
- leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu
zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna) – może
zwiększać się ryzyko krwawień,
- leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki beta-adrenolityczne,
takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie
jak losartan, leki moczopędne, takie jak indapamid) - może osłabiać się ich działanie i nasilać
niewydolność nerek,
- leki przeciwbólowe, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne –
może zwiększać ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza dotyczących przewodu
pokarmowego,
- leki nasercowe – może zwiększać ich stężenie we krwi,
- zydowudyna – zwiększa się ryzyko krwawień do stawów lub krwawień prowadzących do
obrzęków u chorych na hemofilię,
- lit i metotreksat – może zwiększać ich toksyczność,
- kortykosteroidy – zwiększa się ryzyko owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawień.
Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Ibuprom dla
Dzieci. Dlatego też przed zastosowaniem leku Ibuprom dla Dzieci z innymi lekami zawsze należy
poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ibuprom dla Dzieci z jedzeniem
Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie leku.

Ciąża/karmienie:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie zaleca się stosowania leku w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży.
Stosowanie leku jest przeciwwskazane podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym. Ibuprofen może w niewielkich ilościach przenikać do mleka kobiet karmiących piersią, jednak nie są znane przypadki wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. Wpływ produktu leczniczego na płodność - patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Prowadzenie pojazdów:

Podczas krótkotrwałego stosowania i w zalecanych dawkach, lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Wystąpienie działań niepożądanych można zmniejszyć przez zastosowanie najmniejszej dawki
w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów. U dziecka może wystąpić jedno ze
znanych działań niepożądanych leków z grupy NLPZ. Jeśli wystąpią działania niepożądane lub
w przypadku wątpliwości, należy przerwać podawanie leku i skonsultować się z lekarzem
najszybciej jak to możliwe. Osoby w podeszłym wieku stosujące ten lek należą do grupy o
zwiększonym ryzyku wystąpienia problemów związanych z działaniami niepożądanymi.
NALEŻY PRZERWAĆ STOSOWANIE leku i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską, jeśli
wystąpią:
· objawy krwawienia jelitowego, takie jak: silny ból brzucha, czarne smoliste stolce,
wymiotowanie krwią lub ciemnymi cząstkami, które wyglądają jak fusy od kawy.
· objawy rzadkich, ale poważnych reakcji alergicznych, takich jak nasilenie astmy,
niewyjaśnione świszczenie lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z
oddychaniem, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu; objawy te
mogą wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku.
· ciężkie reakcje skórne, takie jak: wysypka skórna obejmująca całe ciało, złuszczenie,
powstawanie pęcherzy i odpadanie płatów skóry.
Jeśli wystąpi lub nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek
objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza. Występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):
· zgaga, ból brzucha, nudności i niestrawność, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia

Występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):
· zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Leśniowskiego-Crohna, ból głowy,
zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, zmęczenie, zaburzenia widzenia,
wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać, owrzodzenie jamy ustnej i (lub) obrzęk i
podrażnienie skóry, reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, ataki astmy (z możliwym
spadkiem ciśnienia krwi).
Występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):
· szumy uszne (dzwonienie w uszach).
Występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
· zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit;
· ciężkie reakcje skórne w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherze, które mogą łuszczyć
się i którym towarzyszy gorączka, dreszcze i bóle mięśni, złe samopoczucie, zespół Stevensa-
Johnsona. W wyjątkowych przypadkach wystąpiły ciężkie zakażenia skóry w trakcie ospy
(ospa wietrzna);
· zmniejszone oddawanie moczu niż zwykle oraz obrzęk (możliwa ostra niewydolność nerek
lub stan zapalny mogące objawiać się również zmętnieniem moczu, krwią w moczu, bólem
pleców, obrzękiem nóg lub ogólnym złym samopoczuciem);
· problemy dotyczące wytwarzania krwinek (pierwsze objawy to gorączka, ból gardła,
powierzchowne owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne wyczerpanie,
krwawienia z nosa i skóry, niewyjaśnione lub nietypowe siniaki);
· reakcje psychotyczne, depresja;
· pogorszenie stanu zapalnego z powodu zakażenia;
· obrzęk, wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca;
· zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby mogące objawiać się zażółceniem skóry
i oczu lub jasnym stolcem i ciemnym moczem;
· podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon
mózgowych wraz ze sztywnością karku, bóle głowy, złe samopoczucie, gorączkę lub
zaburzeniami świadomości. Pacjenci z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (SLE,
mieszana choroba tkanki łącznej) są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku ich wystąpienia.
Przyjmowanie ibuprofenu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału
serca) lub udaru.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Al. Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

czytaj więcej
Opinie klientów

Opinie klientów

Nikt nie dodał jeszcze opinii

Kupiłeś ten produkt?

Dodaj opinię

Podyskutuj na forum

comments powered by Disqus