Nurofen Junior, zawiesina doustna smak truskawkowy, 100ml

Produkt archiwalny - NIEDOSTĘPNY

28.88 zł

Opis produktu

Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy jest przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego leczenia: gorączki, bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Skład:

Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każdy 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.
Ponadto lek zawiera: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharynę sodową, polisorbat 80, bromek domifenu, malitol ciekły (E965), glicerol, gumę ksantan, aromat truskawkowy 500244E (zawierający glikol propylenowy, kwas askorbowy E300 i identyczne z naturalnym substancje aromatyczne) i wodę oczyszconą.

Działanie:

Ibuprofen należy do grupy leków zwanych Niesteroidowymi Lekami Przeciwzapalnymi (NLPZ). Działanie tych leków polega na zmianie odpowiedzi organizmu na ból, stan zapalny i podwyższoną temperaturę ciała.

Dawkowanie:

Lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek do stosowania doustnego.

Zazwyczaj stosowana dawka w przypadku bólu i gorączki, to:

Wiek dziecka (masa ciała) - Jaka ilość - Jak często w ciągu 24 godzin?*
6 do 9 lat (20 do 30 kg) - 5ml - 3 razy
9 do 12 lat (30 do 40 kg) - 7,5ml (dwukrotne użycie łyżeczki 5ml + 2,5ml) - 3 razy

*Dawki należy podawać co około 6 do 8 godzin.

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat lub poniżej 20kg.
U pacjentów z wrażliwym żołądkiem zaleca się, aby lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy był przyjmowany w trakcie posiłku.
UWAGA: nie przekraczać ustalonej dawki.

Sposób podawania za pomocą łyżeczki
1. Wstrząsnąć mocno butelką.
2. Użyć końca łyżeczki odpowiedniego dla wymaganej dawki.
3. Wylać lek na łyżeczkę.
4. Umieścić łyżeczkę w ustach dziecka i podać dawkę.
5. Po użyciu zakręcić butelkę. Umyć łyżeczkę w ciepłej wodzie i pozostawić do wyschnięcia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Czas trwania leczenia
Lek ten jest przeznaczony tylko do krótkotrwałego stosowania. Jeśli objawy u dziecka utrzymują się dłużej niż 3 dni należy zasięgnąć porady lekarza.
Jeśli objawy nasilą się należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy:
W razie przypadkowego podania lub przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania obejmują nudności, wymioty, ból brzucha, ból głowy, zawroty głowy, senność, mruganie powiekami, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach i rzadko niskie ciśnienie krwi, zmiany w składzie krwi, zaburzenia czynności nerek i utratę przytomności.

Pominięcie przyjęcia leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli zapomni sie przyjąć lub podać dawkę, należy ją przyjąć lub podać po przypomnieniu, a następnie przyjąć lub podać następną dawkę leku zgodnie z odstępem w dawkowaniu opisanym powyżej. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić sie do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy
• Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
• Jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po stosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ)
• Jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ
• Jeśli obecnie występują lub występowało owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy (choroba wrzodowa) lub krwawienie (dwa lub więcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawienia)
• Jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca
• Jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie
• Jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia
• zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu

Jeśli osoby dorosłe stosują ten lek, nie należy przyjmować go w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy u dzieci
• jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ lub kwas acetylosalicylowy w dawce dobowej powyżej 75 mg
• jeśli występują niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszana choroba tkanki łącznej)
• jeśli obecnie lub wcześniej występowały choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), ponieważ ich objawy mogą się nasilić
• jeśli kiedykolwiek wystąpiło zwiększone ciśnienie krwi i (lub) niewydolność serca
• jeśli występuje zaburzenie czynności nerek
• jeśli występują choroby wątroby
•zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy (takie jak prednizolon), leki rozrzedzające krew (takie jak warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne) oraz leki przeciwpłytkowe (jak kwas acetylosalicylowy)
• w przypadku przyjmowania innych leków z grupy NLPZ (w tym inhibitorów COX-2 takich jak celekoksyb lub etorikoksyb), gdyż należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków
• występowanie działań niepożądanych może być zmniejszone poprzez zastosowanie najmniejszej dawki skutecznej leku w najkrótszym czasie
• ogólnie, ciągłe stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do utrzymujących się poważnych problemów z nerkami
• w przypadku występowania obecnie lub w przeszłości astmy, przewlekłego kataru, polipów nosa lub chorób alergicznych możliwe jest wystąpienie duszności
• w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne (takie jak zespół Stevensa-Johnsona). Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy w przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błon śluzowych lub innych objawów reakcji alergicznej.
• w przypadku problemów z sercem, udaru w przeszłości lub podejrzenia, że występuje ryzyko wystąpienia tych zaburzeń (np. zwiększone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą
• podczas ospy (ospy wietrznej) należy unikać stosowania leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy.
• po ostatnio przebytej poważnej operacji
• jeśli występuje odwodnienie ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek

Leki, takie jak Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy mogą być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru. Ryzyko jest bardziej prawdopodobne wraz ze zwiększeniem dawki i czasu leczenia. Nie należy przekraczać zalecanych dawek i czasu leczenia (3 dni).
Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja układu pokarmowego, które mogą mieć skutki śmiertelne, były odnotowywane w trakcie leczenia wszystkimi lekami z grupy NLPZ z objawami ostrzegawczymi lub bez, lub u pacjentów, u których wystąpiły poważne choroby przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia układu pokarmowego, należy natychmiast przerwać leczenie. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji układu pokarmowego wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki leku z grupy NLPZ u pacjentów, u których w wystąpiło owrzodzenie, szczególnie z krwawieniem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wiekujący pacjenci powinni rozpocząć leczenie od najmniejszej skutecznej dawki. U tych pacjentów oraz u pacjentów wymagających jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach lub leków zwiększających ryzyko reakcji układu pokarmowego należy rozważyć lecenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).
Leki z grupy NLPZ takie jak ibuprofen mogą maskować objawy istniejącego zakażenia lub gorączki.
Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków dotyczy dziecka należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy.

Jeśli osoba dorosła stosuje ten lek:
Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych w trakcie stosowania leków z grupy NLPZ, w szczególności tych dotyczących żołądka i jelit.
Pacjenci zdziałaniem toksycznym na przewód pokarmowy w wywiadzie, zwłaszcza w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy w obrębie jamy brzusznej (szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowym etapie lecenia.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio przez dziecko lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, w szczególności:
• kortykosteroidy (takie jak prednizolon), ponieważ mogą one zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego
• inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory COX-2, takich jak celekoksyb lub etorykoksyb)
• niektóre leki, które są lekami przeciwzakrzepowymi (przeciwko krzepnięciu krwi) (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna), niektórych lekach stosowanych w zwiększonym ciśnieniu krwi (inhibitory ACE, np. kaptopril, lekach blokujące receptory beta, antagonistach receptora angiotensyny II), oraz innych lekach, które mogą wpływać na lecenie ibuprofenem lub na które ibuprofen może oddziaływać. Dlatego zawsze należy zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem ibuprofenu z innymi lekami.
• leki przeciwpłytkowe (takie jak kwas acetylosalicylowy) i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne), ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego
• leki stosowane w nadciśnieniu i leki moczopędne (diuretyki), ponieważ leki z grupy NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków i istnieje możliwość zwiększenia ryzyka uszkodzenia nerek. W takim przypadku ważne by dziecko piło duże ilości wody w ciągu dnia.
• lit (lek stosowany w depresji), ponieważ może zwiększać się działanie litu,
• metotreksat (lek stosowany w leceniu raka lub chorób reumatycnych), ponieważ może zwiększać się działanie metotreksatu
• takrolimus (lek hamujący reakcje immunologicne), ponieważ zwiększone jest ryzyko toksycnego działania na nerki
• cyklosporyna (lek hamujący reakcje odpornościowe), ponieważ istnieją ograniczone dane dotycące zwiększonego ryzyka toksycnego działania na nerki
• zydowudyna (lek stosowany w leceniu AIDS), ponieważ stosowanie leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy może prowadzić do zwiększenia ryzyka krwawienia do stawów lub krwawienia, które prowadzi do obrzęków u pacjentów z hemofilią z pozytywnym wynikiem testu na obecność przeciwciał HIV
• pochodne sulfonylomocznika: badania kliniczne wykazały interakcje między lekami z grupy NLPZ i lekami przeciwcukrzycowymi (pochodne sulfonylomocnika). Mimo, że interakcje pomiędzy ibuprofenem i pochodnymi sulfonylomocnika nie zostały opisane do tej pory, kontrola stężenia glukozy we krwi jest zalecana jako środek ostrożności podcas jednocesnego stosowania.
• probenecyd i sulfinpirazon: leki, które zawierają probenecyd lub sulfinpirazon mogą opóźnić wydalanie ibuprofenu
• glikozyd naparstnicy, fenytoina i lit: ibuprofen może zwiększyć stężenie tych leków w osoczu
• antybiotyki z grupy chinotonów: ponieważ stosowanie tych leków i leków z grupy NLPZ może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek
• cholestyramina: ponieważ stosowanie leków z grupy NLPZ z cholestyraminą może opóźniać i zmniejszać wchłanianie leków z grup) NLPZ
• worykonazol i flukonazol: ponieważ stosowanie tych leków może zwiększać narażenie na leki z grupy NLPZ

Jeśli osoba dorosła stosuje ten lek:
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy. Nie stosować leku w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży. Unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że-lekarz zaleci inaczej.
Karmienie piersią
Jedynie niewielkie ilości ibuprofenu i jego produktów rozpadu przenikają do mleka matki. Nie jest znany do tej pory szkodliwy wpływ leku na noworodki, zazwyczaj nie jest konieczne, by przerwać karmienie piersią podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w zalecanych dawkach.
Płodność kobiet
Lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy należy do grupy leków (NLPZ), które mogą wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest odwracalne po przerwaniu stosowania leku.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas krótkotrwałego stosowania, lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy
• Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy zawiera syrop maltitolowy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Wystąpienie działań niepożądanych można zmniejszyć przez zastosowanie najmniejszej dawki w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów. U dziecka może wystąpić jedno ze znanych działań niepożądanych leków z grupy NLPZ. Jeśli wystąpią działania niepożądane lub w przypadku wątpliwości, należy przerwać podawanie leku i porozmawiać z lekarzem najszybciej jak to możliwe.

Osoby w podeszłym wieku stosujące ten lek należą do grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia problemów związanych z działaniami niepożądanymi.

Następujące częstości przyjęto jako podstawa do oceny działań niepożądanych:
bardzo często:    występują u więcej niż u 1 na 10 pacjentów
często:    występują u 1 do 10 na 100 pacjentów
niezbyt często:    występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów
rzadko:    występują u 1 do 10 na 10000 pacjentów
bardzo rzadko:    występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów
częstość nieznana:    nie może być określona na podstawie dostępnych danych

NALEŻY PRZERWAĆ STOSOWANIE leku i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską, jeśli u dziecka występują:
• objawy krwawienia jelitowego, takie jak: silny ból brzucha, czarne stolce smoliste, krwawe wymioty lub cząsteczki o ciemnej barwie, które przypominają fusy kawy.
• objawy rzadkich lecz poważnych reakcji alergicznych takich jak nasilenie astmy, niewyjaśnione świszczenie lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, kołatania serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Objawy mogą wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku. Jeśli którykolwiek z tych objawów wystąpi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka; obejmująca całe ciało, zluszczanie, powstawanie pęcherzy i odpadanie płatów skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Często (występują u 1 do 10 użytkowników na 100)
• zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia (gazy), biegunka, zaparcia

Niezbyt często (występują u 1 do 10 użytkowników na 1 000)
• zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna
• bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie
• zaburzenia widzenia
• wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać
• owrzodzenie jamy ustnej i (lub) obrzęk i podrażnienie ust
• reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, ataki astmy (z możliwym spadkiem ciśnienia krwi)

Rzadko (występują u 1 do 10 użytkowników na 10 000)
• szumy uszne (dzwonienie w uszach)

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 użytkownika na 10 000)

• zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit
• ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka zaczerwienieniem i pęcherze, które mogą sie łuszczyć i którym towarzyszy gorączka, dreszcze i bóle mięśni, złe samopoczucie, zespół Stevensa-Johnsona. W wyjątkowych przypadkach wystąpiły ciężkie zakażenia skóry w trakcie ospy (ospa wietrzna).
• zmniejszone oddawanie moczu niż zwykle oraz obrzęk (możliwa ostra niewydolność nerek lub stan zapalny). Uszkodzenia nerek lub zwiększenie stężenia mocznika we krwi (pierwszymi objawami są zmniejszone oddawanie moczu niż zwykle, zmętnienie moczu, krew w moczu, ból pleców, możliwy obrzęk nóg i ogólne złe samopoczucie).
• problemy dotyczące wytwarzania krwinek (pierwsze objawy to gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa i skóry, niewyjaśnione lub nietypowe siniaki
• reakcje psychotyczne i depresja
• pogorszenie stanu zapalnego z powodu zakażenia. Jeśli wystąpią objawy zakażenia lub nasilają się w trakcie stosowania leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy, należy skonsultować się z lekarzem.
• obrzęk, wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca
• zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby. Niewydolność lub uszkodzenie wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania, objawiające się zażółceniem skóry i oczu lub jasnym stolcem i ciemnym moczem.
• bardzo rzadko podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowych wraz ze sztywnością karku, bóle głowy, złe samopoczucie, gorączkę lub zaburzenia świadomości.

Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (SLE, choroba mieszana tkanki łącznej), są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku ich wystąpienia.
Leki, takie jak te mogą być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Informacje dodatkowe:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocnym dla dzieci.
Nie stosować leku Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i butelce. Termin ważności oznaca ostatni dzień danego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie się już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy i co zawiera opakowanie
Nurofen dla dzieci Junior truskawkowy jest prawie białą zawiesiną doustną.
Każda butelka zawiera 100 ml.
Opakowanie zawiera dwustronną łyżkę miarową (z miarką o pojemności 2,5 ml z wewnętrznym znakiem 1,25 ml na jednym końcu i z miarką o pojemności 5 ml na drugim końcu).

Wytwórca: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull.East Yorkshire. HU8 7DS, Wielka Brytania
W celu uzyskania bardziej szcegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Reckitt Benckiser (Poland) SA ul.Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Tel: 801 888807

czytaj więcej
Opinie klientów

Opinie klientów

Nikt nie dodał jeszcze opinii

Kupiłeś ten produkt?

Dodaj opinię

Podyskutuj na forum

comments powered by Disqus