Pedicetamol, Paracetamolum 100 mg/ml, roztwór doustny, 60ml

20.68 zł

Producent: Sequoia

Dostępność: Produkt dostępny

Cena: 20.68 zł

Koszty dostawy:

  • Darmowa dostawa od 169 zł
  • Odbiór Osobisty: 0.00 zł
  • Przesyłka Kurierska Ekonomiczna (2-5 dni): 7.89 zł
  • Przesyłka Kurierska ekspresowa (1-2 dni): 14.00 zł

inne opcje wysyłki...

Opis produktu

PEDICETAMOL 100 mg/ml roztwór doustny należy do grupy leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Lek jest stosowany w celu obniżenia gorączki trwającej nie dtużej niż 3 dni i uśmierzenia bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Skład:

- Substancją czynną leku jest paracetamol. Każdy ml roztworu zawiera 100 mg paracetamolu.
- Inne składniki leku to: makrogol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i alkohol benzylowy), sacharyna sodowa, azorubina (E 122) i woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pedicetamol 100 mg/ml roztwór doustny i co zawiera opakowanie:
Pedicetamol jest przezroczystym, czerwonym roztworem doustnym, pakowanym w plastikowe butelki o pojemności 30 i 60 ml.
- butelka 60 ml: przezroczysta, plastikowa butelka z zabezpieczonym przed dziećmi zamknięciem i dołączoną pięciomililitrową strzykawką doustną.

Dawkowanie:

Należy postępować zgodnie z instrukcją, chyba że lekarz zaleci inaczej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Pedicetamol przeznaczony jest do stosowania u dzieci o masie ciała do 32 kg (w przybliżeniu w wieku od o miesięcy do 10 lat). Konieczne jest stosowanie się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i określenie odpowiedniej dawki roztworu doustnego w mililitrach. Przybliżone przedziały wiekowe określone w odniesieniu do masy ciała zostały podane tylko jako dodatkowa informacja dla pacjenta.

Zalecana dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60 mg/kg mc na dobę i jest podawana w 4 do 6 dawkach na dobę, np. 15 mg/kg mc. co 6 godzin lub 10 mg/kg mc. co 4 godziny.

U dzieci w wieku poniżej 3 lat zaleca się podawanie roztworu doustnego w postaci kropli (4 mg/kroplę), za pomocą zakraplacza (1) dołączonego do opakowania 30 ml.

U dzieci w wieku od 3 lat zaleca się podawanie roztworu doustnego w mililitrach (ml), za pomocą strzykawki (2) dołączonej do opakowania 60 ml.

Poniżej przedstawiono instrukcję podawania leku w dawce 15 mg/kg, co 6 godzin:
0-3 miesięcy (do 4 kg) 0,6 ml (60 mg) = 15 kropli
4-8 miesięcy (do 7 kg) 1,0 ml (100 mg) = 25 kropli
9-11 miesięcy (do 8 kg) 1,2 ml (120 mg) = 30 kropli
12-23 miesięcy (do 10,5 kg) 1,6 ml (160 mg) = 40 kropli
2-3 lat (do 13 kg) 2,0 ml (200 mg)
4-5 lat (do 18,5 kg) 2,8 ml (280 mg)
6-8 lat (do 24 kg) 3,6 ml (360 mg)
9-10 lat (do 32 kg) 4,8 ml (480 mg)

Aby bezpośrednio wyznaczyć dawkę, należy pomnożyć masę ciała dziecka w kilogramach przez 0,15. Wynik jest liczbę ml leku Pedicetamol, które należy podać. U dzieci, dawka ta powinna być podawana co 6 godzin, również w nocy.

Jeżeli pożędane działanie nie zostanie osiągnięte w cięgu 3-4 godzin, lek może być podawany co 4 godziny. W takim przypadku należy podawać dawkę 10 mg/kg mc. U niemowląt o masie ciała poniżej 7 kg (6 miesięcy) zaleca się stosowanie czopków (jeżeli sę dostępne), poza przypadkami, w których podanie tej postaci farmaceutycznej jest niemożliwe z powodów klinicznych (np. biegunka).
Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 60 mg/kg/dobę bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem. Podawanie leku zależy od występowania bólu i objawów goręczki. Jeśli objawy ustąpią, należy przerwać podawanie leku.

Instrukcja prawidłowego podawania produktu:
Lek Pedicetamol jest podawany doustnie.

Butelka 60 ml z zabezpieczonym przed dziećmi zamknięciem i doustną strzykawką 5 ml:
1. - Otworzyć butelkę postępując zgodnie z instrukcję na zakrętce (przy pierwszym otwarciu należy złamać jednorazową pieczęć).
2. - Włożyć doustne strzykawkę, poprzez przyciśnięcie perforowanego otworu.
3. - Odwrócić butelkę do góry dnem i pobrać odpowiednie ilość roztworu.
4. - Podawać bezpośrednio lub rozcieńczony wodę, mlekiem lub sokiem.
5. - Strzykawka doustna po użyciu powinna zostać umyta wodą. Należy dokładnie zamykać butelkę po każdorazowym użyciu.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Pedicetamol
W przypadku zażycia (podania dziecku) większej niż zalecana dawki paracetamolu, należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą i podać nazwę leku oraz jego zażytą ilość. Pomocne jest zabranie ze sobą opakowania oraz ulotki i przekazanie ich specjaliście.
Objawyprzedawkowania mogą obejmować: zawroty głowy, wymioty, utratę apetytu, żółtawy kolor skóry i oczu (żółtaczka) oraz bóle brzucha. Za przedawkowanie paracetamolu uważa się sytuację, w której osoba dorosła zażyła w sumie więcej niż 6 g, a dziecko więcej niż 100 mg na kilogram masy ciała. Leczenie przedawkowania jest bardziej skuteczne, jeżeli zostanie podjęte w cięgu 4 godzin od zażycia leku. Pacjenci stosujęcy barbiturany oraz z przewlekłe chorobę alkoholowe, mogę być bardziej wrażliwi na przedawkowanie paracetamolu. Ogólnie, w przypadku przedawkowania paracetamolu leczenie jest objawowe.

Pominięcie zażycia leku Pedicetamol
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli pominięto dawkę, należy zażyć (podać dziecku) następną dawkę tak szybko, jak tylko możliwe, a następnie kontynuować zażywanie leku według normalnego planu. Jednakże, w sytuacji, gdy czas do przyjęcia następnej dawki jest bardzo krótki, należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną zgodnie z zalecanym dawkowaniem. W razie wątpliwości zwięzanych ze stosowaniem leku należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie zażywać leku Pedicetamol
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu Pedicetamol 100 mg/ml roztwór doustny,
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niedokrwistość hemolityczna.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pedicetamol
- należy skonsultować się z lekarzem przed podaniem tego leku dzieciom do lat 3.
- nie należy przekraczać zalecanej dawki,
- jeśli u pacjentów występują zaburzenia czynności nerek, serca lub płuc oraz u pacjentów z niedokrwistością (zmniejszonym stężeniem hemoglobiny we krwi, związanym lub nie ze zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek), lub aktywność enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej we krwi jest mała, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku,
- u pacjentów o masie ciała poniżej 50 kg z powodu anoreksji, niedożywienia lub odwodnienia, ze względu na możliwość nasilenia hepatotoksyczności,
- picie napojów alkoholowych podczas stosowania paracetamolu może powodować uszkodzenie wątroby,
- jeśli występuje wysoka gorączka (39°C) należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Pedicetamol,
- gdy ból utrzymuje się dłużej niż 3 dni u dzieci lub 5 dni u dorosłych (2 dni w przypadku bólu gardła) lub gdy gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, objawy nasilą się lub pojawią się inne objawy, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Pedicetamol z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych (podawanych dziecku) ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności, w przypadku stosowania leków zawierających którąkolwiek z wymienionych poniżej substancji czynnych, ponieważ może być konieczna zmiana dawki lub zaprzestanie przyjmowanie któregoś z następujących leków:
- antybiotyki (chloramfenikol)
- doustne leki przeciwzakrzepowe (acenokumarol, warfaryna)
- doustne środki antykoncepcyjne i estrogeny
- leki przeciwpadaczkowe (lamotrygina, fenytoina lub inne hydantoiny, fenobarbital, metylofenobarbital, prymidon, karbamazepina)
- leki przeciwgruźlicze (izoniazyd, ryfampicyna)
- barbiturany (stosowane jako środki nasenne, uspokajające i przeciwdrgawkowe)
- węgiel aktywowany, stosowany w leczeniu biegunki i wzdęć
- cholestyramina (stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi)
- leki stosowane w leczeniu skazy moczanowej (probenecyd i sulfinpirazon)
- leków stosowanych w celu przyniesienia ulgi w spazmach i kurczach żołądka, jelita i pęcherza (leki przeciwcholinergiczne)
- metoklopramid i domperydon (stosowane w zapobieganiu nudnościom i wymiotom)
- propranolol stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) i zaburzeń rytmu serca (arytmii serca)
- zydowudyna (stosowany w leczeniu osób zakażonych ludzkim wirusem nabytego niedoboru odporności, który powoduje AIDS)

Wpływ na badania laboratoryjne:
W przypadku planowanych badań laboratoryjnych (takich jak: badanie krwi, moczu, skórne testy alergiczne itp.), należy poinformować lekarza o stosowaniu niniejszego leku, ponieważ może on mieć wpływ na wyniki tych badań.

Zażywanie leku Pedicetamol z jedzeniem i piciem
Pedicetamol może być rozcieńczany wodą, mlekiem lub sokami owocowymi. Stosowanie paracetamolu u pacjentów regularnie pijących alkohol (trzy lub więcej napoje alkoholowe dziennie) może uszkodzić wątrobę.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. W czasie ciąży, nie należy stosować paracetamolu przez dłuższy czas, w dużych dawkach lub w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi. Paracetamol w dawkach leczniczych może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie został opisany żaden objaw, który mógłby wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pedicetamol

Lek może wywoływać reakcje alergiczne, ponieważ zawiera azorubinę (E122). Lek może wywoływać również astmę, szczególnie u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy. Ten produkt leczniczy zawiera niewielką ilość etanolu (alkohol), mniej niż 100 mg na dawkę (0,0012 ml alkoholu w 1 ml leku Pedicetamol).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Pedicetamol może powodować działania niepożędane, chociaż nie u każdego one występie.
Reakcje niepożędane przy stosowaniu paracetamolu sę generalnie rzadkie (występujęce u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) lub bardzo rzadkie (występujęce rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).
Rzadko występujące działania niepożądane to ogólne złe samopoczucie, niedociśnienie i zwiększona aktywność enzymów wętrobowych. Bardzo rzadko, podczas stosowania dużych dawek leku lub podczas długotrwałego leczenia, może dojść do uszkodzenia wętroby. Również bardzo rzadko może pojawić się hipoglikemia, mętny mocz, działania niepożędane ze strony nerek, wysypka skórna, pokrzywka, wstrzęs anafilaktyczny oraz zmiany liczby krwinek, takie jak neutropenia i leukopenia.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpię jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Informacje dodatkowe:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Butelkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
Po otwarciu butelkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.
Po otwarciu, zawartość butelki powinna zostać zużyta maksymalnie w cięgu 6 miesięcy.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:
Sequoia Sp. z o.o., ul. Ostródzka 74N, 03-289 Warszawa
Wytwórca:
LABORATORIOS ERN, S.A. c/. Peru, 228 08020 Barcelona, Hiszpania

czytaj więcej
Opinie klientów

Opinie klientów

Nikt nie dodał jeszcze opinii

Kupiłeś ten produkt?

Dodaj opinię

Podyskutuj na forum

comments powered by Disqus