Raniberl Max 150mg, tabletki powlekane, 10 szt

Producenci polecają

3.35 zł

Cena regularna: 4.81 zł -30%

Producent: BERLIN CHEMIE

Dostępność: Produkt dostępny

Cena: 3.35 zł

Cena regularna: 4.81 zł -30%

Koszty dostawy:

  • Darmowa dostawa od 169 zł
  • Odbiór Osobisty: 0.00 zł
  • Przesyłka Kurierska ekonomiczna (2-5 dni): 7.89 zł
  • Przesyłka Kurierska ekspresowa (1-2 dni): 14.00 zł

inne opcje wysyłki...

Opis produktu

Raniberl Max zmniejsza ilość kwasu wytwarzanego przez żołądek. Należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora histaminowego H2.

Skład:

Substancją czynną leku jest chlorowodorek ranitydyny.
Każda tabletka powlekana zawiera 167 mg chlorowodorku ranitydyny (co odpowiada 150 mg ranitydyny).
Inne składniki leku to:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kopowidon, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka tabletki: poli[butylometakrylan, (2-dimetyloaminoetylo)- metakrylan, metylo-metakrylan], hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000, żelaza tlenek żółty (E 172).

Działanie:

Raniberl Max jest stosowany w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowych, takich jak:
zgaga, niestrawność (dyspepsja), nadkwaśność soku żołądkowego, ból w nadbrzuszu, które nie są związane z chorobą organiczną przewodu pokarmowego.

Dawkowanie:

Jak stosować lek Raniberl Max
Lek Raniberl Max należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Tabletkę należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Dawka może być przyjmowana w trakcie lub niezależnie od posiłku.
Dawkowanie u pacjentów dorosłych
Jeśli wystąpią dolegliwości należy przyjąć 1 tabletkę powlekaną. Dla większości pacjentów 1 tabletka powlekana na dobę jest wystarczająca. Jednak, maksymalnie w ciągu 24 h można przyjąć 2 tabletki powlekane (jedną rano i drugą wieczorem).
Dawkowanie u pacjentów dorosłych z nieprawidłową czynnością nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min), substancja czynna (ranitydyna) może być gromadzona we krwi.
Dlatego, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, nie powinien przyjmować więcej niż 1 tabletkę powlekaną w ciągu 24 h. Należy jednak zawsze poradzić się lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Raniberl Max
W razie zażycia zbyt wielu tabletek należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie.

Raniberl Max z jedzeniem i piciem
Lek można przyjmować w trakcie lub bez posiłku.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Raniberl Max:
► w przypadku alergii (nadwrażliwość) na substancję czynną - ranitydynę, na innego antagonistę receptora histaminowego H2 lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Raniberl Max.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Raniberl Max należy zasięgnąć porady lekarza w następujących przypadkach:
► W przypadku zaburzeń czynności nerek i (lub) wątroby;
► Jeśli pacjent poddany jest regularnej kontroli lekarza i (lub) choruje na choroby wymagające kontynuacji leczenia;
► Jeśli pacjent przyjmuje inne leki (wyrlawa np-na receptę lub bez recepty);
► Jeśli u pacjenta w średnim lub podeszłym wieku wystąpiły objawy dyspeptyczne po raz pierwszy lub uległy zmianie w ostatnim czasie;
► Jeśli wystąpiła niezamierzona utrata masy ciała z współistniejącymi objawami dyspep-tycznymi;
► Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwbólowe lub przeciwreumatyczne zwane niesterokłowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), szczególnie u pacjenta z wrzodami żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie;
► W przypadku chorób metabolicznych tj. ostra porfiria (zaburzenia powstawania hemu - czerwonego barwnika krwi). Rani-tydyna może wywołać ostre napady porfirii, dlatego należy jej unikać w takich przypadkach;
► U osób w podeszłym wieku, osób z przewlekłą chorobą płuc, z cukrzycą lub z zaburzeniami układu immunologicznego. Może wystąpić zwiększone ryzyko rozwoju poza-szpitalnego zapalenia płuc.

Stosowanie leku Raniberl Max może maskować objawy raka żołądka, a tym samym opóźnić jego rozpoznanie.

Dzieci
Nie zaleca się stosowania leku Raniberl Max u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Lek Raniberl Max a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Działanie leków wymienionych poniżej może ulec zmianie w wyniku równoczesnego przyjmowania leku Raniberl Max lub mogą one wpływać na działanie leku Raniberl Max.

Leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w leczeniu zgagi, itpr) lub sukralfat (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy) w dużych dawkach (2 g): wchłanianie ranitydyny może ulec zmniejszeniu pod wpływem tych leków. W przypadku jednoczesnego stosowania Raniberl Max z tymi lekami, Raniberl Max należy przyjmować ok. 2 godziny wcześniej.
Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych - jak na przykład ketokonazol: wchłanianie tych leków jest zależne od zawartości kwasu w żołądku. W przypadku jednoczesnego stosowania tych leków, lekarz powinien brać pod uwagę zmianę wchłaniania tych substancji.
Leki przeciwcukrzycowe zawierające jako substancje czynne glipizyd lub glibenklamid stosowane w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi: w trakcie przyjmowania tych leków jednocześnie z lekiem Raniberl Max, działanie zmniejszające stężenie cukru we krwi glipizy-du i glibenklamidu może zostać nasilone.
Leki uspokajające lub nasenne zawierające jako substancje czynne midazolam lub tria-zolam: w przypadku jednoczesnego podawania leku Raniberl Max i leków uspokajających i (lub) nasennych, działanie tych leków może się nasilić.
Leki stosowane w leczeniu wirusa HIV i raka zawierające jako substancje czynne ataza-nawir, delawirydynę lub gefitynib: w trakcie przyjmowania tych leków jednocześnie z lekiem Raniberl Max, działanie tych leków może być również osłabione poprzez leczenie lekiem Raniberl Max.
Leki przeciwastmatyczne zawierające substancję czynną teofilmęristnieją doniesienia dotyczące chorych na astmę, u których, w następstwie równoczesnego podawania leku Raniberl Max i teofiliny, obserwowano objawy przedawkowania teofiliny. W związku z tym lekarz będzie kontrolował stężenie teofiliny we krwi i, w razie konieczności, odpowiednio zmieni dawkowanie teofiliny.
Leki przeciwzakrzepowe (rozrzedzające krew) będące pochodną kumaryny, takie jak warfaryna: istnieją doniesienia dotyczące zmienionego czasu protrombinowego (badanie w celu ustalenia jak dobrze działa lek rozrzedzający krew zapobiegając powstawaniu zakrzepów krwi). W trakcie jednoczesnego przyjmowania leku Raniberl Max i leków przeciwzakrzepowych lekarz zleci regularną kontrolę czasu protrombinowego.
Leki przeciwarytmiczne (leki stosowane w leczeniu nieregularnej pracy serca), jak prokainamid i N-acetyloprokainamid: duże dawki ranitydyny mogą powodować nagromadzenie tych substancji we krwi. Powyższe uwagi dotyczą także przyjmowanych w ostatnim czasie leków.

Ciąża/karmienie:

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża
Ranitydyna przenika przez barierę łożyskową. Lek może być stosowany w ciąży jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Okres karmienia piersią
Ranitydyna przenika do mleka kobiecego. Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów:

Raniberl Max może powodować działania niepożądane, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Należą do nich np. ból głowy, zawroty głowy i zmęczenie, stany dezorientacji i niepokoju, jak również omamy. W przypadku wystąpienia takich objawów nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Raniberl Max może nasilać działanie alkoholu.

Działania niepożądane:

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Raniberl Max może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.
Podczas badań klinicznych z ranitydyna lub podczas codziennego stosowania były obserwowane następujące działania niepożądane.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 do 10 na 1 000 pacjentów):
Zaburzenia żołądka i jelit: Ból brzucha, zaparcia, mdłości (nudności).

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 do 10 na 10 000 pacjentów):
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Wysypka skórna.
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Przejściowe zmiany aktywności enzymów wątrobowych.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu (wartość określająca czynność nerek).
Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości np.: eozynofilia (zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych), wysypka skórna, gorączka, spadek ciśnienia krwi, obrzęk twarzy, trudności w przełykaniu, trudności w oddychaniu, bóle w klatce piersiowej).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
Zaburzenia układu nerwowego: Bóle głowy (czasami silne), zmęczenie, zawroty głowy, przemijające zaburzenia dotyczące ruchów mimowolnych.
Zaburzenia psychiczne: Przemijające stany splątania, niepokój, omamy, depresja (odnotowane przeważnie u pacjentów ciężko chorych lub pacjentów w podeszłym wieku).
Zaburzenia oka: Przemijające niewyraźne widzenie.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Szczególna postać wysypki skórnej (rumień wielo-postaciowy), świąd, łysienie.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Ból stawów, ból mięśni, rabdomioli-za (ciężkie uszkodzenie mięśni z rozpadem włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych).
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Zapalenie wątroby przebiegające z żółtaczką lub bez.
Zaburzenia żołądka i jelit: Ciężkie zapalenie trzustki, biegunka.
Zaburzenia serca i naczyń: Zaburzenia pracy serca (tachykardia, bradykardia, blok przed-sionkowo-komorowy), zapalenie naczyń, zapaść krążeniowa.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Zmiany obrazu krwi jak leukocytopenia (zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych) i (lub) małopłytkowość, (zwykle przemijające). Agranulocytoza lub pancytopenia (zmniejszenie jednego, kilku lub wszystkich rodzajów krwinek), czasami z hipoplazją lub aplazją szpiku kostnego (niewydolność szpiku kostnego).
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Objawy i stany dotyczące piersi u mężczyzn (takie jak obrzęk piersi u mężczyzn i mlekotok), zmniejszenie libido i przemijające zaburzenia
erekcji.
Zaburzenia układu immunologicznego: Wstrząs anafilaktyczny (ostry stan zagrażający życiu, spowodowany spadkiem przepływu krwi przez najważniejsze organy w wyniku reakcji alergicznej. Jego najczęstsze objawy to: rumień i pokrzywka całego ciała, świąd, trudności w przełykaniu, duszność, czasem atak astmy oskrzelowej i obniżone ciśnienie tętnicze), działania te zostały odnotowane po pierwszej/pojedynczej dawce.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
Zaburzenia układu oddechowego: Zapalenie płuc (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”), trudności w oddychaniu.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Ostre zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Ząbkowska 41,03-736 Warszawa Telefon: (22)49-21-301 Fax: (22) 49-21-309 e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Informacje dodatkowe:

Jak przechowywać lek Raniberl Max
Bez szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować leku Raniberl Max po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zawartość opakowania i inne informacje
Jak wygląda lek Raniberl Max i co zawiera opakowanie:
Biało-żółte do lekko żółtych, lekko obustronnie wypukłe tabletki powlekane ze ściętym brzegiem i z linią podziału po obu stronach tabletki.
Uwaga: Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: BERLIN-CHEMIE/ MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B 02-677 Warszawa tel. (22)5662100 fax(22)5662101

czytaj więcej
Opinie klientów

Opinie klientów

Nikt nie dodał jeszcze opinii

Kupiłeś ten produkt?

Dodaj opinię

Podyskutuj na forum

comments powered by Disqus