Vericaust, roztwór, 0,5 ml

23.80 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Cena: 23.80 zł

Koszty dostawy:

  • Darmowa dostawa od 169 zł
  • Odbiór Osobisty: 0.00 zł
  • Przesyłka Kurierska Ekonomiczna (2-5 dni): 7.89 zł
  • Przesyłka Kurierska ekspresowa (1-2 dni): 14.00 zł

inne opcje wysyłki...

Opis produktu

Vericaust jest wyrobem medycznym stosowanym w leczeniu brodawek.
Stosowanie produktu Vericaust powoduje zniszczenie brodawek zwykłych (Verrucae vulgaris).

Działanie:

Na co zwrócić uwagę przed zastosowaniem produktu Vericaust?
Potrzebna będzie dobrze przylegająca, lepka maść (np. wazelina lub pasta cynkowa) w celu zabezpieczenia skóry otaczającej brodawkę.

Dawkowanie:

Jak stosować Vericaust?
O ile lekarz nie zaleci inaczej, niewielką ilością produktu Vericaust smarować brodawkę raz w tygodniu przy pomocy szpatułki. Produktu Vericaust nie wolno nakładać na brodawkę częściej.

Stosowanie:
Pudełeczko z buteleczką zawierającą produkt Vericaust, stojącą w perforowanym otworze, należy umieścić na stabilnym, twardym podłożu poza zasięgiem dzieci. Po otwarciu zanurzyć szpatułkę w roztworze i nanieść go przy pomocy szpatułki na brodawkę. Ponieważ produkt Vericaust jest silnie żrący, wystarczy raz w tygodniu nanieść taką ilość roztworu, jaka jednorazowo przylega do szpatułki, aby osiągnąć odpowiedni efekt leczniczy. Nidy nie stosować większej ilości roztworu niż mieści się na jednej szpatułce. Produkt można stosować na powierzchni nie większej niż 2 cm2, co odpowiada powierzchni o wymiarach około 1,4 cm x 1,4 cm. Jeśli na tej powierzchni znajduje się więcej niż jedna brodawka, należy najpierw zastosować Vericaust na jedną brodawkę i dopiero po jej wyleczeniu można kontynuować stosowanie produktu na pozostałych brodawkach. W krótkim czasie komórki zniszczone przez żrące działanie produktu Vericaust nabiorą białawej barwy i zostaną odrzucone przez organizm. Przed kolejnym nałożeniem produktu nie wolno mechanicznie usuwać martwej tkanki, ponieważ nawet minimalne skaleczenia skóry mogą prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego. W przypadku stosowania produktu na inne okolice skóry niż podeszwy stóp i wewnętrzne powierzchnie dłoni należy częściej kontrolować leczoną brodawkę, ponieważ w wyniku żrącego działania produktu Vericaust mogą tworzyć się blizny.

Jeśli roztwór ma być nałożony na trudno dostępne części ciała (np. podeszwy stóp), zwłaszcza u pacjentów z ograniczoną sprawnością ruchową, powinna to zrobić inna osoba. To samo dotyczy także przypadków zaburzeń czynności ruchowej (jak np. drżenie rąk i sztywność stawów dłoni).

Po nałożeniu:
Zakręcić buteleczkę zawierającą produkt Vericaust i zwrócić uwagę, czy stanowiąca zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci nakrętka jest zatrzaśnięta. Odczekać 5 minut, aż roztwór Vericaust zaschnie, a następnie usunąć maść bądź pastę znajdującą się wokół brodawki. Buteleczkę zawierającą Vericaust przechowywać zawsze w pozycji pionowej, mocno zakręconą i w miejscu niedostępnym dla dzieci! Przeciętny okres leczenia trwa zwykle 5 tygodni. Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie roztworu Vericaust jest zbyt silne lub za słabe, należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie i inne błędy w stosowaniu:
Uwaga:
W razie przypadkowego kontaktu zdrowej skóry z produktem Vericaust skórę należy natychmiast obficie spłukiwać wodą przez dłuższy czas. Jest to konieczne również wówczas, gdy w pierwszych minutach po kontakcie nie występują żadne dolegliwości, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo ciężkich poparzeń (aż do trzeciego stopnia). Jeśli mimo intensywnego płukania podrażnienie skóry nie ustępuje, należy natychmiast udać się do lekarza. Powierzchnie skóry dotknięte podrażnieniem lekarz powinien leczyć jak oparzenia, stosując konwencjonalną terapię miejscową.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować produktu Vericaust:
- Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na kwas monochlorooctowy.
- Na twarz (w żadnym wypadku nie może dojść do kontaktu roztworu z oczami lub błoną śluzową nosa i jamy ustnej).
- Na okolicę narządów płciowych.
- Na rany lub podrażnione brodawki.
- Bezpośrednio po operacyjnym usunięciu brodawki skalpelem lub nożem elektrycznym (elektrokauterem), po zamrożeniu brodawki (za pomocą krioterapii), po podskórnym wstrzyknięciu bleomycyny lub zastosowaniu terapii laserowej (Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy po takim leczeniu stóra-jest-zaczerwieniona-lub podrażniona. W powyższych sytuacjach należy odczekać co najmniej 4 tygodnie do czasu całkowitego ustąpienia zaczerwienienia lub stanu zapalnego skóry. Dopiero wtedy można rozpocząć stosowanie produktu Vericaust).
- W leczeniu znamion wrodzonych i brodawek starczych.
- W przypadku stwierdzonej skłonności do bliznowacenia (powstawania bliznowców). Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Vericaust?
- Jeśli nie ma pewności co do rozpoznania (np. w przypadku zmian skórnych, których nie można w sposób oczywisty określić jako brodawki^
- W przypadku upośledzenia odporności (np. u pacjentów przyjmujących leki cytostatyczne). Nie należy wtedy stosować produktu Vericaust bez nadzoru lekarza.
- U pacjentów z cukrzycą, polineuropatią, okluzyjną chorobą naczyń lub innymi chorobami, którym towarzyszy zmniejszenie ukrwienia i (lub) ograniczenie czucia. W takich przypadkach nie należy stosować produktu Vericaust bez nadzoru lekarza. Vericaust powinien wtedy nakładać lekarz lub odpowiednio przeszkolony personel.

Produktu Vericaust nie należy stosować:
- W okresie ciąży (mimo, iż nie ma danych wskazujących na toksyczne działanie na zarodek).
- U kobiet, u których nie można z pewnością wykluczyć ciąży.
- W okresie laktacji.

Stosowanie u dzieci:
Vericaust zawiera substancję aktywną kwas monochlorooctowy, który jest silnie żrący i ze względu na swoje właściwości toksyczne (= trujące) przy połknięciu zawartości całego opakowania przez dziecko, szczególnie przez małe o wadze ciała poniżej 15 kilogramów, uważa się, iż ewentualnie może spowodować zgon. Osoby stosujące Vericaust prosi się o zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy wykluczyć wszelką możliwość kontaktu dzieci z produktem, z wyjątkiem jego użycia zgodnego z przeznaczeniem. Stosowanie produktu Vericaust u dzieci w wieku poniżej lat 6 powinno być wykonywane przez lekarza. U starszych dzieci leczenie powinno być wykonane przez osobę dorosłą.

Ważne ostrzeżenia dotyczące substancji aktywnej produktu Vericaust:

Ostrożnie przystosowaniu, roztwór do stosowania na skórę jest silnie żrący! Przed nałożeniem produktu Vericaust zdrową skórę wokół brodawki należy posmarować dobrze przylegającą, lepką maścią (np. wazeliną lub pastą cynkową) w celu jej zabezpieczenia przed żrącym działaniem produktu. Unikać kontaktu skóry z gwintem. Buteleczkę zawsze przechowywać w pozycji pionowej. W razie przypadkowego wypłynięcia zawartości buteleczki, należy ją usunąć, przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiednich środków zapobiegawczych (np. natychmiast wytrzeć ubranie, o ile to możliwe, wyrzucić chusteczki, którymi produkt był wycierany).

Pierwsza pomoc:
Zdrową skórę, która przypadkiem zetknęła się z produktem Vericaust, spłukać dużą ilością bieżącej wody.
Vericaust zawiera substancję aktywną kwas monochlorooctowy, który jest silnie żrący i ze względu na swoje właściwości toksyczne (= trujące) przy połknięciu zawartości całego opakowania przez dziecko, szczególnie przez małe o wadze ciała poniżej 15 kilogramów, uważa się, iż ewentualnie może spowodować zgon. Osoby stosujące produkt prosi się o zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy wykluczyć wszelką możliwość kontaktu dzieci z produktem, z wyjątkiem jego użycia zgodnego z przeznaczeniem. Stosowanie produktu Vericaust u dzieci w wieku poniżej lat 6 powinno być wykonywane przez lekarza. U starszych dzieci leczenie powinno być wykonywane przez osobę dorosłą.

Po użyciu buteleczkę należy mocno zakręcić i sprawdzić nakrętkę zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci. Gdy nakrętka przestała prawidłowo funkcjonować, należy buteleczkę niezwłocznie oddać do najbliższej apteki lub punktu zbiórki substancji niebezpiecznych w celu jej utylizacji.
Interakcje z innymi preparatami
Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji.

Działania niepożądane:

Możliwe skutki uboczne:
Podczas stosowania produktu Vericaust mogą wystąpić skutki uboczne.
Ocena skutków ubocznych zazwyczaj opiera się na następujących informacjach o
częstości ich występowania:

Bardzo często: u więcej niż 1 z 10 pacjentów
Często: u 1 do 10 pacjentów ze 100
Niezbyt często: u 1 do 10 z 1000 pacjentów
Rzadko: u 1 do 10 pacjentów z 10 000
Bardzo rzadko: u mniej niż 1 z 10 000 pacjentów
Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Skutki uboczne Często:
- Podrażnienie skóry, np. bóle, pieczenie, zaczerwienienie skóry.
Obserwowane szczególnie wtedy, gdy Vericaust stosowano bezpośrednio po usunięciu brodawki skalpelem lub metodą elektrokoagulacji, po krioterapii, podskórnym wstrzyknięciu bleomycyny lub w przypadku uszkodzonych brodawek po terapii laserowej.
- Bóle, pieczenie i zaczerwienienie skóry wokół brodawki. Obserwowano szczególnie wtedy, gdy nie przestrzegano ostrzeżeń i wskazówek dotyczących przygotowania skóry przed zastosowaniem produktu (patrz rozdział 2 „Na co zwrócić uwagę przed zastosowaniem produktu Vericaust?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\") co w efekcie spowodowało, iż nie udało się zapobiec kontaktowi skóry z-produktem Vericaust.

Bardzo rzadko:
- nadmierne bliznowacenie
- reakcje nadwrażliwości
- oparzenia, aż do oparzeń trzeciego stopnia
- nadkażenia bakteryjne
W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie, silny obrzęk, pęcherze skórne i ból w znacznej odległości od leczonej powierzchni. W przypadku wystąpienia pęcherzy skórnych, martwicy tkanek lub silnej reakcji zapalnej należy przerwać stosowanie produktu. Notowano odosobnione przypadki zapalenia naczyń chłonnych. Postępowanie w przypadku wystąpienia skutków ubocznych

W razie wystąpienia któregoś z wymienionych skutków ubocznych lub jakichkolwiek skutków ubocznych niewymienionych w instrukcji używania, należy poinformować lekarza, który oceni stopień ich nasilenia i zastosuje w razie potrzeby odpowiednie leczenie.

Informacje dodatkowe:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w pozycji pionowej z mocno dokręconą zakrętką!
Nie stosować produktu Vericaust po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku/pojemniku.

czytaj więcej
Opinie klientów

Opinie klientów

Nikt nie dodał jeszcze opinii

Kupiłeś ten produkt?

Dodaj opinię

Podyskutuj na forum

comments powered by Disqus